V rozmanitosti je síla – publikace z projektu Time is Now

Katedra psychologie PedF UK se podílí na projektu Time is Now, který je financový z programu Horizon 2020. Projekt vyústil ve vznik webové stránky ucimolgbt.cz. Jedním z jeho dalších výstupů je publikace „Příběhy LGBT+ studujících: v rozmanitosti je síla“....