Studium pro školní metodiky prevence

Charakteristika programu:
Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování. Splňuje nároky na profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21.

Požadované vstupní vzdělání:

magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Organizace studia:
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění

Cena:
12 000,-/rok  (platí pro akademický rok 2020/2021)

Informace a přihláška:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6499

Bližší informace o kurzech CŽV :

https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=6499