Užitečné odkazy

Profesní společnosti

(české i zahraniční)

 • Českomoravská psychologická společnost- www.cmps.ecn.cz (aktuality, pozvánky na konference, psychoterapeutické výcviky, apod.)
 • Unie psychologických asociací ČRhttp://www.upacr.cz (uděluje Evropský certifikát z psychologie – EuroPsy, prezentace jednotlivých psychologických asociací, novinky, pozvánky na konference, workshopy, apod. v ČR i zahraničí)
 • Evropská federace psychologických asociacíhttp://www.efpa.eu (ve federaci máme české zástupce)
 • International Union of Psychological Sciencehttp://www.iupsys.net/home/index.html (sdružuje státy a organizace po celém světě, cílem je vývoj a reprezentace psychologie jako vědy)
 • Association for Psychological Science – http://www.psychologicalscience.org (asociace, která se věnuje rozvoji vědecké psychologie a její prezentaci na národní i nadnárodní úrovni)
 • American Psychological Association – http://www.apa.org/index.aspx (vědecká a profesní organizace zaštiťující psychologii v USA, na stránkách lze nalézt seznam národních asociací psychologie napříč světem – Directory of National Associations of Psychology

Psychologické asociace

v ČR

Studentské organizace

 • Česká asociace studentů psychologie, o.s. http://www.caspos.cz ( nezisková organizace studentů psychologie působících na území České republiky. Cíle: Zkvalitnění spolupráce mezi studenty katedry psychologie v ČR, zlepšení podmínek studia, zvýšení studijních požadavků. Spolupráce s profesionálními psychologickými organizacemi v ČR. Rozvinutí profesionální základny pro studenty psychologie.
 • Evropská asociace studentů psychologiehttp://www.efpsa.org (sdružení studentů psychologie v evropských zemích, mezinárodní spolupráce)

Elektronické odborné časopisy

 • E-PSYCHOLOGIEhttp://e-psycholog.eu (elektronický recenzovaný časopis určený všem zájemcům o psychologii, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih. Nabízí též prostor pro odbornou diskusi k aktuálním tématům ve společnosti, vychází 4x ročně)

Elektronické databáze

 • vstup do portálu elektronických zdrojů – http:// pez.cuni.cz – (vstup do psychologických databází, fulltextových článků – EBSCOhost, PsycINFO
 • Theseswww.theses.cz (databáze vysokoškolských kvalifikačních prací, vyhledávač podle klíčových slov)
 • Burza výzkumných témat www.vedavakci.cz (praktický nástroj spolupráce vědy a široké veřejnosti. Cílem portálu je vytvářet nabídky pro setkávání nabídek prakticky zaměřených aplikovaných výzkumů a poptávek po nich. Studenti mohou vložit na strávky nabídku svých vlastních témat a také mohou procházet nabídky neziskových organizací. Studenti mohou získat i grat z tohoto projektu)

Odborná pracoviště

 • Psychologický ústav Akademie věd ČR http://www.psu.cas.cz (vědecké, výzkumné pracoviště)
 • Národní ústav pro vzdělávání, Oddělení 2.5 – pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci, http://www.nuv.cz (školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – dříve IPPP)
 • Klinika adiktologiewww.adiktologie.cz (nabídka dalšího vzdělávání, kurzů, výzkum v oblasti adiktologických témat, prevence rizikového chování)