Univerzita třetího věku

 

PSYCHOLOGIE VŠEDNÍHO DNE

Nově  od akademického roku 2020 / 2021 nabízíme kurz v rámci univerzity třetího věku. Jedná se o dvousemestrální praktický program bez příslušnosti ke studijnímu programu, v rozsahu 60 hodin (45 min.). Program je rozdělen do přednáškových cyklů a praktických workshopů, kde budou prováděny nácviky sociálního chování (asertivní chování, odolnost vůči manipulaci), prohlubování interpretačních schopností a rozvíjení funkční komunikace.

Přednášky budou v rozsahu 25 hodin a budou probíhat na Pedagogické fakultě UK, k workshopům v celkovém rozsahu 35 hodin budeme využívat možnost exkurzí na poradenská a vzdělávací pracoviště, nácviky pak budou probíhat i za využití MYSLAB v Myslíkově 7, v neposlední řadě i v rámci exkurzí v situacích běžného sociálního setkávání.

Studium bude zakončeno ročníkovou prací, v níž frekventanti budou reflektovat 2 témata (jedno přednáškové a jedno praktické) na základě svého výběru. Předpokládaný počet účastníků programu je 20 – 25, přičemž v některých workshopech budou ještě rozděleni na 2 skupiny.

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.  (hana.sotakova@pedf.cuni.cz)

Bližší informace o kurzu a  přihlášení: https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=6407