Neformální fakultní spolek

Na Slovíčko

Cíle a poslání neformálního spolku

Posláním spolku je rozvíjet kulturní a společenský život především na katedře psychologie PedF UK, potažmo na celé fakultě. Účel spolku spočívá v podpoře neformálního setkávání studentů, vyučujících, absolventů a zájemců o studium při volnočasových aktivitách.

V neposlední řadě spolek usiluje o vzdělávací a osvětovou činnost, která se týká oboru psychologie.

Předmět činnosti spolku

  1. Příprava a realizace přednášek, seminářů a workshopů pro studenty PedF UK i širokou veřejnost.
  2. Zajišťování a podpora akcí pořádaných studenty psychologie na PedF UK.
  3. Podpora volnočasového a sportovního vyžití studentů i vyučujících.
  4. Realizace osvětové činnosti týkající se psychologických disciplín zaměřené na studenty PedF UK a širokou veřejnost.

Předmět činnosti spolku

  1. Příprava a realizace přednášek, seminářů a workshopů pro studenty PedF UK i širokou veřejnost.
  2. Zajišťování a podpora akcí pořádaných studenty psychologie na PedF UK.
  3. Podpora volnočasového a sportovního vyžití studentů i vyučujících.
  4. Realizace osvětové činnosti týkající se psychologických disciplín zaměřené na studenty PedF UK a širokou veřejnost.

Kontakt

Pro aktuality sledujte naše FB stránky: https://www.facebook.com/NaSlovickoUK/

Kontaktní email: NaSlovickoUK@gmail.com

Složení spolku

Předseda: Adam Paták (3. roč. Bc.)

Spolek založili a radními jsou: Veronika Hurychová (3. roč. Bc.); Adam Paták (3. roč. Bc.); Denisa Pléhová (3. roč. Bc.); Kateřina Kašpárková (2. roč. Bc.); Tereza Staňková (2. roč. Bc.)