Studenti se specifickými potřebami

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2017 nabízí Pedagogická fakulta UK široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.

Podrobné informace naleznete na: https://pedf.cuni.cz/PEDF-217.html

Další informace o poskytovaných skužbách pro ecidvané studenty lze také čerpat zde:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-25.html

Kontaktní osoba na Katedře psychologie:
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
klara.spackova@pedf.cuni.cz

Pro poradenství a podporu se mohou studující obrátit také na pracovníky Akademické poradny https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/