Kurzy metody Instrumentálního obohacování (FIE)

ATC vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí. Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním při individuální i skupinové práci. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Uživatelé metody se tedy učí lépe soustředit na práci, plánovat vlastní strategie pro řešení úkolu, zvládat vlastní emoce při překonávání obtížného úkolu, naslouchat druhým, vnímat škálu možností… Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Kurzy Instrumentálního obohacování jsou určeny pro učitele, psychology, vychovatele, poradenské pracovníky, rodiče a další odborníky. Otevírají nové možnosti a přístupy v práci s dětmi i dospělými. Účastníci kurzů se naučí používat a zprostředkovat strategie efektivního učení, které mohou pomoci jedincům v rámci vzdělávání, ale i v dalších oblastech každodenního života.

Cíle metody FIE

Kvalifikační podmínky ICELP

 Nabízíme:

– vzdělávání v metodě FIE (kurzy FIE I, II, III a FIE Basic) a související kurzy. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MSMT-13356/2017-1-752). – seminář představující metodu a umožňující „ochutnat“ instrumentální obohacení – inspirační setkání nad instrumenty a semináře pro splnění podmínek CPD – zážitkovou FIE skupinu pro dospělé

Vyhrazujeme si právo zrušit plánovaný kurz, pokud nebude naplněna jeho minimální kapacita. Informace o přihláškách, platebních a storno podmínkách na adrese: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Nabízené kurzy podrobně

FIE I

Zážitkový sebezkušenostní kurz, na kterém se účastníci seznámí s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (strukturální kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení, deficitní kognitivní funkce, kognitivní mapa, cíle FIE) a s praktickým využitím těchto instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I. Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE I: 10  000 Kč.

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Kurz připravujeme v těchto termínech:

FIE I  standard (letní termín)  – 17. – 24. 8. 2022. 

FIE I Standard (10.-12.3., 31.3.-2.4., 14.-16.4. 2023)

 

Přihlášky zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6382

FIE II

V průběhu kurzu účastníci hlouběji porozumí teoretickým základům metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a naučí se pracovat s instrumenty Číselné řady, Sylogismy, Orientace v prostoru II, Tranzitivní relace, Vzory ze šablon.

Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I. Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE II: 10 000 Kč.

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

FIE II Standard (14.-16.10., 4.-6.11., 25.-27.11.2022)

Přihlašování zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6380

FIE III

Aktuálně připravujeme kurz  FIE III, kam se mohou hlásit absolventi FIE I a FIE II.

Termíny: FIE III  – bude upřesněno

Přihlašování zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6381

FIE Basic I, II

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s instrumenty řady základní (basic), která je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku (od 3 let) a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Instrumenty lze využít i při práci se seniory. Účastníci se seznámí jak s teorií instrumentálního obohacování, tak s pěti instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE Basic I: 10 000 Kč

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Termíny:
FIE I Basic (2.-5.2., 16.-19.2.2023)

FIE II Basic (18.-25.8. 2023)

Přihlášky zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6689

Zkušenost zprosředkovaného učení

 

Kurz je zaměřen na specifický přístup k učení, tzv. zprostředkovaného učení a jeho přínos pro systematickou práci v oblasti dovedností myslet a učit se u žáků všech stupňů škol. Účastníci se seznámí se základními principy přístupu a naučí se je přenášet do své každodenní pedagogické praxe.

Inspirační dílny:
Standard: 26. 9. a 14. 11.  2022 (14 – 17:30)
Basic: 24.10. a 12.12. 2022 (14 – 17:30)

 

Kurz je možné přizpůsobit podle individuálních požadavků škol a vzdělávacích organizací a sestavit jej tzv. „na klíč“.

Přihlašování zde: https://forms.gle/EWex5CrBGqDhBqC39

 

Ukončení kurzu a certifikace

Absolventi kurzu FIE (FIE I, II, III; FIE Basic I) obdrží Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP (neomezená platnost) a Certifikát zprostředkovatele Feuersteinova instrumentálního obohacování (vystavený Feuersteinovým institutem v Izraeli). Tento certifikát je platný po dobu čtyř let od data vystavení, jeho platnost je možné prodloužit (na neomezenou dobu) dle podmínek Dalšího profesního rozvoje (CPD – viz kvalifikační podmínky).

ATC Univerzity Karlovy poskytuje svým absolventům podporu při získávání kreditů CPD formou dalších seminářů.

 

přihlašování zde: https://forms.gle/EWex5CrBGqDhBqC39

CPD semináře

Účastníci mohou v průběhu CPD seminářů prohloubit vlastní praxi při práci s metodou FIE. Zaměří se jak na konkrétní oblasti Feuersteinovy teorie (zejména zprostředkování a analýza procesu učení), tak na práci s jednotlivými instrumenty. Budou hledat možnosti propojování FIE s běžnou výukou nebo poradenskou a diagnostickou praxí. Budou sdílet zkušenosti s prací na konkrétních stranách instrumentů a společně hledat další možnosti jejich využití.
Semináře jsou určeny absolventům alespoň jednoho kurzu FIE (z řady Standard či Basic).
Absolvováním semináře účastníci mohou splnit podmínky CPD a získat tak izraelské certifikáty s trvalou platností. Semináře mají zároveň akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Připravované semináře:

Kognitivní mapa: v rámci CPD semináře se společně budeme věnovat praktickým otázkám, které vás „pálí“ při práci s instrumenty. A prohloubíme své porozumění kognitivní mapě – v teorii i v praxi.
CPD seminář proběhne 28.11.2022

Přihláška zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=7853

Kognitivní funkce: pojďme společně hledat způsoby, jak s našimi klienty mluvit o kognitivních funkcích. Jejich rozvoj je jedním ze zásadních výstupů FIE lekcí. Ví o tom klienti? A mají o tom vědět? Jak jim je přibližovat?
CPD seminář proběhne 19.5.2023

Cena: 1 800,- Kč/1 seminář
Rozsah semináře: 8 hodin

 

Kurzy na klíč

Na základě zájmu je možné kurz realizovat také pro uzavřenou skupinu v individuálně sjednaných termínech. Pro konkrétní domluvu lze kontaktovat PhDr. Hanu Sotákovou, Ph.D. (hana.sotakova@pedf.cuni.cz)