informace o vědecké činnosti

Projekty řešené na katedře

Projekty GAČR

Projekt: Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (GAČR 16-21302S)
Hlavní řešitel: Prof. Stanislav Štech, CSc., Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2016 – 2018

Projekt: Legitimizace stereotypů v české společnosti – ověření a integrace teoretických konceptů (GAČR 14-22000S)
Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Doba řešení: 2014 – 2016

Projekt: Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika (GAČR 13-20678S, P407)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2013 – 2015

Projekt: Konstrukty a praktiky ve vzdělávání nadaných: Rozvoj nadaných dětí v českém vzdělávacím kontextu (GAČR P407/11/P512)
Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Doba řešení: 2011 – 2013

Projekt: Morální vývoj předškoláků a školáků – jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GAČR P407/10/0807)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2010 – 2012

Projekt: Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (GAČR 406/09/0910)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2009 – 2011

Projekt: Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2008 – 2010

Projekt: Hry školních dětí (GA ČR 406/06/1311)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2006 – 2008

Projekt: Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438)
Hlavní řešitel: Doc. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); Doc. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)
Doba řešení: 2006 – 2008

Projekt: Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školního věku (GA ČR 406/06/1425)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2006 – 2007

Projekt: Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2005 – 2007

.

Další projekty

Projekt: Supervize – prevence učitelského vyhoření (TA ČR – ETA 2018TL01000399-S)
Hlavní řešitel: Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2018 – 2021

Projekt: Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie (TA ČR – ETA 2018TL01000365-S)
Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2018 – 2021

Projekt: Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.48/02.0013)
Hlavní řešitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Doba řešení: 2013 – 2014

Projekt: ESF – www.cteme.eu, koordinátor KA 3 k diagnostice čtenářských dovedností u žáků
Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Projekt: Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment) B/CZ0046/3/0042
Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2010

Projekt: Enhancing literacy development in European languages (Seventh Framework Programme; PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: Networks for Initial Training)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Doba řešení: 2008 – 2012

Projekt: Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr – MSM 114100002)
Hlavní řešitel: Doc. Stanislav Štech, CSc.
Doba řešení: 1999 – 2004