Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

ARCHIV DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJŮ

 

PROVOZNÍ DOBA:

V letním semestru  2022/2023 bude archiv zpřístupňovat Aneta Flíčková a Lucie Martinčíková.

Otevírací doba archivu pro studenty:

Aneta Flíčková: liché středy 11.00 – 12.30 (Aneta Flíčková – flickova.aneta@email.cz)
Lucie Martinčíková: sudé čtvrtky 11.50 – 13.20 (Lucie Martinčíková – lucie.martincikova@gmail.com)

 

 

 

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

 

Formulář pro absenční výpůjčku diagnostické pomůcky