Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

ARCHIV DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJŮ

 

PROVOZNÍ DOBA – LS 2022

 VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ  (OD 16.5. 2022)  NÁS KONTAKTUJTE A DOMLUVÍME SE INDIVIDUÁLNĚ

Lichá úterý – 10:00–12:30 – Bc. Kateřina Mašková

(22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5.,

Sudé středy – 11:00–12:00 – Tereza Staňková

(30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., .)

 

 

Kontaktní údaje
Bc. Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) – kac.maskova@gmail.com
Tereza Staňková (zpřístupňování archivu) – stankovatereazaa@gmail.com
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. (správa archivu) – ikrizova@seznam.cz

 

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

 

Formulář pro absenční výpůjčku diagnostické pomůcky