Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

V ZS 2021/2022 bude archiv zpřístupňovat Kateřina Mašková a Tereza Staňková

Otevírací doba archivu pro studenty:
sudé týdny: Pondělí 10.00 – 12.00 (Tereza Staňková)
liché týdny: Čtvrtek 10.00 – 12.00 (Kateřina Mašková)

V případě probíhající náhradní distanční výuky z důvodu nepříznivého epidemiologického stavu je archiv zpřístupňován na základě předchozí e-mailové domluvy.

 

Kontaktní údaje
Bc. Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) – kac.maskova@gmail.com
Tereza Staňková (zpřístupňování archivu) – stankovatereazaa@gmail.com
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. (správa archivu) – ikrizova@seznam.cz

 

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

 

Formulář pro absenční výpůjčku diagnostické pomůcky