Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

ARCHIV DIAGNOSTICKÝCH POMŮCEK

 

PROVOZNÍ DOBA:

V letním semestru  2023/2024 bude archiv zpřístupňovat Eva Moravcová

Otevírací doba archivu pro studenty: středa 14:00 – 16:00

Email: emoravcova1101@seznam.cz

 

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

 

Formulář pro absenční výpůjčku diagnostické pomůcky