Vzdělávací programy garantované katedrou psychologie PedF UK organizované pro poradenské služby na zŠ a SŠ

Celoživotní vzdělávání

Katedra psychologie PedF UK tradičně organizuje vzdělávací aktivity pro pracovníky. V návaznosti na změny v poradenském systému se paleta vzdělávacích aktivit postupně rozšiřovala. V současné době máme již 4 varianty specializačního studia pro poradenské služby na ZŠ a SŠ, tedy nabízíme vzdělávání pro všechny odborné funkce poradenství na škole (tzv. školní poradenské pracoviště): výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog.

Všechny čtyři programy spadají do akreditací kurzů celoživotního vzdělávání, tj. jsou akreditovány MŠMT. Jsou zařazeny mezi kurzy celoživotního vzdělávání.

1. Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce

– je určen učitelům s ukončeným magisterským vzděláním a roční pedagogickou praxí

Organizační zajištění a odborná garance: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

(lidmila.valentova@volny.cz)

2. Vzdělávací program pro školní metodiky prevence

– je určen učitelům s ukončeným magisterským vzděláním a roční pedagogickou praxí

Organizační zajištění a odborná garance: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

(lidmila.valentova@volny.cz)

3. Školní pedagogicko-psychologické služby

A) Školní psycholog

– podmínka pregraduální studium psychologie a dvouletá praxe v oboru

Organizační zajištění a odborná garance: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

(anna.kucharska@pedf.cuni.cz)

4. Školní pedagogicko-psychologické služby

B) Školní speciální pedagog

podmínkou přijetá pregraduální studium speciální pedagogiky a dvouletá praxe v oboru

Organizační zajištění a odborná garance: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

(anna.kucharska@pedf.cuni.cz)

Časová dotace vzdělávacích programů

250 hodin: přímá a nepřímá výuka, odborné stáže, závěrečná práce.

Ukončení studia

· závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce

· získání osvědčení jako příloha k VŠ diplomu

Poplatky

Studium hrazeno podle vnitřních předpisů UK PedF, ve školním roce 2010/11 :

· program 1.- 2.: 8000,- Kč za rok studia

· program 3.- 4.: 8500, – Kč za rok studia

Další informace

· Informace o charakteru vzdělávacích aktivitách na PedF UK lze nalézt na webových stránkách fakulty:

http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/