Den se školní psychologií

Informace o katedrové pravidelné akci najdete zde: https://pages.pedf.cuni.cz/skolpsy/

Aktuální ročník  se bude konat dne  11.5.2022

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na: Konferenci Den se školní psychologií

Datum: 11. 5. 2022 (9:00 – 16:00)

 

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 nebo online podle aktuálně platných opatření (setkání by proběhlo v aplikaci Zoom)

TÉMA KONFERENCE:

Nové výzvy pro práci psychologa ve škole

 

Letošní konference bude reflektovat aktuální situaci ve školách i stále nové a měnící se nároky na pedagogické pracovníky, školní speciální pedagogy a školní psychology.

 

Program bude rozdělen do dvou částí, dopolední přednášková část (cca 9,30 – 12,00) a odpolední paralelní workshopy (cca 13,00 – 15,30).

Témata, na která budeme tento rok cílit:

 

  • Psychické zdraví žáků
  • Zkušenosti z adaptace žáků při přechodu z online prostředí do prezenční výuky
  • Podpora učitelů při zvládání náročných situací
  • Spolupráce ve školním poradenském pracovišti
  • Krizová intervence ve škole
  • Začleňování žáků z Ukrajiny
  • Práce s traumatem

 

V odpoledním programu budou zařazeny kazuistické skupiny a skupiny kolegiálního sdílení.

 

V průběhu konference proběhne setkání absolventů programů Instrumentálního obohacování R. Feuerstena pod vedením Dr. Barbory Lucké a budou představena nová diagnostická baterie zaměřená na čtení a porozumění čtenému vytvořená na Katedře psychologie PedF UK.

Bližší informace : Den_22