Den se školní psychologií

Informace o katedrové pravidelné akci najdete zde: https://pages.pedf.cuni.cz/skolpsy/

Datum: 22. 6. 2023 (9:00 – 16:00)

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 

TÉMA KONFERENCE:

Školní poradenské pracoviště jako rozcestník při řešení problémů ve škole”


Školní poradenské pracoviště a školní psychologové jsou stále důležitější a více
potřebnou součástí poradenského systému. Portfolio řešených problémů se rozšiřuje
a pokrývá diagnostiku, intervenci i poradenské služby. Cílíme na aktuální problémy
ve školách, sdílení zkušeností dobré praxe a propojení teoretických poznatků s
praxí.
Očekáváme tedy příspěvky věnující se diagnostickým a intervenčním procesům ve
škole, práci na podpoře učení a psychického zdraví žáků, ale i spolupráci s dalšími
odbornými a poradenskými organizacemi.


Odborný tým konference: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. PaedDr.
Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková,
Ph.D.


Přihláška na konferenci (aktivní i pasivní účast) zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2F2c_LJ8RZNIZUVMm9qSppwFu0xj5rvLehFfHF3PEbpVnmQ/viewform


Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2023, konference je pro registrované ZDARMA