Aktuality

27. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS – 9.9.2024

27. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS   Katedra psychologie zve na konferenci, kterou spolupořádá s Českomoravskou psychologickou společností - sekcí psychologie zdraví a Ústavem preventivního lékařství, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové - jedná se o...

Emerging Psychologists Programme (18.- 21.7.2024)

Emerging Psychologists Programme   Součástí Mezinárodního psychologického kongresu (International Congress of Psychology - ICP) je program pro začínající mladé psychology a psycholožky, tzv. Emerging Psychologists Programme, jehož hlavním organizátorem je katedra...

Pozvánka na Den se školní psychologií – 17.6.2024

     Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na:                                         Konferenci Den se školní psychologií Datum: 17. 6. 2024 Čas:     9:00 – 16:00 Místo konání: Pedagogická fakulta UK,...

Mezinárodní kolo soutěžní studentské konference – MSPD

Mezinárodní kolo soutěžní studentské konference - MSPD Ve dnech 4-5.4.2024 proběhlo na University of New York in Prague mezinárodní kolo MSPD, kde naši katedru reprezentoval Adam Paták s příspěvkem: Zkušenost psychoterapeutické práce se suicidálními klienty:...

V rozmanitosti je síla – publikace z projektu Time is Now

Katedra psychologie PedF UK se podílí na projektu Time is Now, který je financový z programu Horizon 2020. Projekt vyústil ve vznik webové stránky ucimolgbt.cz. Jedním z jeho dalších výstupů je publikace "Příběhy LGBT+ studujících: v rozmanitosti je síla". Publikace...

Změny ve vedení katedry

Na základě přání dr. Idy Viktorové dochází od letního semestru 2024 ke změně složení vedení katedry psychologie. Dr. Viktorové velmi děkujeme za veškerou mimořádnou práci v uplynulých letech. Dr. Viktorová nadále působí na katedře jako vyučující a je zodpovědná za...

Tragická událost na FF UK

Všichni na katedře psychologie PedF UK se cítíme otřeseni událostí na Filosofické fakultě UK. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem obětem a pozůstalým. Připojujeme se k vyjádření Rektorátu Univerzity Karlovy Události na Filosofické fakultě Univerzity Karlově jsou velmi...

Časový harmonogram obhajob DP a magisterských SZZ – leden 2024

Obhajoby diplomových prací 11. a 12. 1.  2024          Komise: Doc. Markéta Švamberk Šauerová, Dr. Miroslav Klusák, Dr. Klára Špačková   11.1. 2024 9:00 Vejdovská Barbora (Presslerová – Dymešová) 9:45 Havelková Lucie  (Líbalová – Dymešová) 10:30 Čermáková...

Časový harmonogram bakalářských SZZ a obhajob BP – leden 2024

Obhajoby BP 8.1.2024, M304 Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D., PhDr. David Doubek, Ph.D. 10:00 Hraničková Veronika (vedoucí: dr. Frombergerová, oponentka: dr. Pánková) 10:45 Stejskalová Klára (vedoucí: dr. Presslerová, oponentka:...

Lednové termíny SZZ a obhajob BP a DP

Milí studující, níže jsou uvedené termíny lednových státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Znovu připomínáme, že termín přihlášení k SZZ i odevzdání prací je 4.12.2023. Přesnější časový harmonogram...

Pozvánka na vánoční večírek – 14.12. 2023

Srdečně zveme všechny aktuální studující, absolventy, vyučující i bývalé kolegy na náš velmi oblíbený vánoční večírek.  Konat se bude ve čtvrtek 14.12. 2023 od 17:00 na naší katedře.    

Stávka školských odborů

Stávku školských odborů podporujeme. I my k tomu máme docela pádné důvody. Nejde zdaleka jen o chiméru 130% průměrného platu pro učitele, o které bylo od počátku jasné, že nebude dodržena. Vláda vedená i ve vzdělávací politice hlavním principem ušetřit za každou cenu...

Konference 3xKaM

Ve dnech 23.-24. listopadu 2023 se koná studentská online konference 3x KaM. Konferenci pořádá Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie (Slovenská republika) ve spolupráci s naší katedrou. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace jsou k dispozici zde:...

Sdružení kateder psychologie ČR

  Milé studentky a milí studenti, je nám ctí Vás informovat, že naše katedra  je členem Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR). Sdružení vzniklo s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi jednotlivými katedrami a univerzitami, zvyšovat kvalitu...

Ocenění AGON 2023

Byly vyhlášeny výsledky ceny AGON pro mimořádně zdařilé závěrečné práce. Z naší katedry byly fakultní komisí oceněny následující práce: květen-červen 2023 Hájková Agáta: Souvislost schopnosti rozpoznávání emočního výrazu tváře s rizikovými a protektivními faktory...

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

  Závěrečné práce z psychologie 2023 Témata jsou určena primárně pro studující programu Psychologie. V některých případech je u tématu uvedeno, že je vhodné i pro studující učitelských oborů. I v případě témat bez této explicitní poznámky mohou studující...

Den duševního zdraví

Víte, že 10. října se slaví mezinárodní den duševního zdraví? Univerzita Karlova se připojila celodenní akcí v Kampusu Hybernská. Bližší informace najdete zde: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-760.html Na programu se podílí několik našich studujících (Martin Mikula, Jana...

Hostující profesor dr. Jack Simons

Hostující profesor dr. Jack Simons Během akademického roku 2023/2024 působí na katedře psychologie dr. Jack Simons. Bude se zapojovat do výuky (předmět Counselling Theory and Practice a předmět Četba anglických odborných publikací) a do realizace výzkumu School4all....