Aktuality

Bližší harmonogram podzimních SZZ a obhajob DP – navaz.mag. studium

Diplomové práce obhajoby září 2023      14.9. 9:00 Šimčáková Markéta 9:45 Divišová Nikola 10:30 Vlková Veronika 11:15 Škanderová Taťána 12:00 Polách Dominik 12:45 Janíčková Petra 13:30 Kellerová Anna 14:15 Mašková Kateřina   15.9. 9:00 Dusilová Kateřina 9: 45...

Harmonogram bakalářských státnic a obhajob z psychologie, září 2023

SZZ pro obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku - září 2023 Státní závěrečné zkoušky z psychologie Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec,...

Výsledky AGON 2023

Byly vyhlášeny výsledky ceny AGON pro mimořádně zdařilé závěrečné práce. Z naší katedry byly fakultní komisí oceněny tyto práce: Hájková Agáta: Souvislost schopnosti rozpoznávání emočního výrazu tváře s rizikovými a protektivními faktory duševního zdraví Tauchmanová...

Ohlédnutí za Dnem se školní psychologií

V pořadí již šestý ročník konference Den se školní psychologií proběhl v horkém letním počasí 22. 6. 2023. Letošní program byl velmi bohatý nejen na příspěvky věnující se výzkumům na Katedře psychologie PedF UK, ale také na příspěvky kolegů (školních psychologů,...

Výzkum School4All

V lednu 2023 byl na katedře psychologie zahájen výzkumný projekt School4All, který se týká sociálního a pedagogického klimatu ve školních třídách s rozdílnou mírou žákovské rozmanitosti. Projekt byl podpořený Grantovou agenturou ČR. Oficiální název: LGBT+ identita...

Konference Den se školní psychologií (22.6.2023)

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na konferenci Den se školní psychologií.   Tématem konference je Školní poradenské pracoviště jako rozcestník při řešení problémů ve škole. Školní poradenské pracoviště...

Termíny obhajob BP a SZZ bc. studia – září 2023

Termín pro obhajoby bakalářských prací je 5.9. 2023 Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia se budou konat 11.- 12.9. 2023.   Přesnější harmonogram bude zveřejněn dle počtu přihlášených studujících.

SZZ a obhajoby v září 2023

Pokud se chystáte na zářijové státnice a obhajoby, přihlaste se v SISu do 3. července. Bakalářské a diplomové práce je třeba odevzdat elektronicky do 10. července v SISU a do týdne v jednom výtisku na sekretariát katedry.

Konzultační hodiny – zimní semestr 2023/2024

Konzultační hodiny – zimní semestr 2023/2024 e-mail adresa: jméno.příjmení@pedf.cuni.cz / tel. 221 900 + linka  Seznam konzultací k vytištění: Konzultační hodiny ZS23_24        

Pozvánka na Konferenci Den se školní psychologií – 22.6.2023

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci sČeskomoravskou psychologickou společností vás zvouna:  Konferenci Den se školní psychologií Datum: 22. 6. 2023Čas: 9:00 – 16:00Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 TÉMA KONFERENCE: “Školní poradenské...

Výzkumná zpráva projektu OUT

Zveřejňujeme zprávu z výzkumného projektu LGBT+ studující a témata ve školách. Výzkumná_zpráva_OUT_2022 Výzkum OUT - infografika    

Video „Supervize nekouše“

Na katedře psychologie rádi v rámci výzkumných projektů spolupracujeme se studujícími, a to nejen z oboru psychologie. Příkladem úspěšné spolupráce z poslední doby je vytvoření animovaného videa "Supervize nekouše" studentkou výtvarné výchovy Barborou Novákovou. Video...

Kvalifikace absolventů/ek – vyjádření MŠMT

ZPRÁVA PRO ABSOLVENTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA NAŠÍ KATEDŘE V uplynulých měsících se v důsledku změny pravidel projektů financovaných z programu OP VVV (resp. jejich interpretace) objevily u některých absolventů a absolventek našich starších studijních programů...

Nesouhlas s novelou zákona o pedagogických pracovnících

Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK vyjadřuje plnou podporu otevřenému dopisu adresovanému Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR týkající se odmítnutí novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou by se otevřela možnost k širokému působení nekvalifikovaných...