Aktuality

Výběrové řízení na pracovní pozici

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vypsala výběrové řízení na pozici - docent / docentka - odborný asistent / odborná asistentka Bližší informace viz Úřední deska -...

Termíny obhajob BP a SZZ – Bc. studium (září 2022)

Níže uvedené harmonogramy mohou být mírně upravovány. Sledujte aktuální časy.   Státní závěrečné zkoušky  15. září 2022 v M304 Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová,...

Konzultační hodiny LS – zkouškové období

Níže najdete konzultační hodiny vyučujících během zkouškového období letního semestru. Doporučujeme vyučující nejprve kontaktovat emailem. Konzultační hodiny zkouškové LS

Rozpis obhajob diplomových prací a SZZ (Mgr.)

SZZ Psy 2022   16.5.2022   9:00      (Psychologie osobnosti) Fialová Janusová Králová Nováková   12:00   (Psychologie osobnosti) Pavlatová Švecová Vávra   17.5.2022 9:00   (Psychologie osobnosti ) Veselá Vojtová Žochová   11:30    (Vývojová psychologie)...

Termíny Bc SZZ a obhajob bakalářských prací

Státní závěrečné zkoušky z psychologie 17.-19. května 2022 v M303 Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Čas v...

Termíny magisterských SZZ a obhajob DP

Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou 16. a 17. 5. 2022 Obhajoby diplomových prací proběhnou 19. a 20. 5. 2022 Bližší harmonogram bude zveřejněn po ukončení přihlašování ( po 19.4.2022).

Pozvánka na konferenci – Den se školní psychologií (11.5.2022)

     Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na:          Konferenci Den se školní psychologií Datum: 11. 5. 2022 Čas: 9,00 – 16,00 Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 nebo online podle...

Nabídka témat disertační práce pro akademický rok 2022/2023

PhD studijní program Pedagogická a školní psychologie   Témata pro disertační práce pro akademický rok 2022/2023 Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Profesní rozvoj prostřednictvím kolegiálního sdílení profesních zkušeností – ověřování efektivity verbalizace ve...

Výsledky katedrového kola SPD

Výsledky katedrového kola SPD Dne 22.3. 2022 proběhlo katedrové kolo studentské soutěžní konference SPD Výsledky: 1. místo Barbora Chlupová s příspěvkem: Vliv redukce užívání Instagramu na psychické zdraví a pohodu 2. místo Veronika Pokorná s příspěvkem:Přínosy...

Informace k výběrovým řízením Erasmus +

Výběrové řízení na Erasmus proběhne ve středu 30.3. od 10:00 v MLAB. Zájemci pošlou do 29.3. motivační dopis v AJ na adresu david.doubek@pedf.cuni.cz. Výběrové řízení pro obsazení míst na Praktické stáže, Absolventské stáže  v akademickém roce 2022/2023 v rámci...

Studentské psychologické dny – soutěžní konference, 22.3.2022

STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2022       V úterý 22. 3. 2022 v 16.00 (M308) proběhne katedrové kolo studentské soutěžní konference. Přihlásit se mohou studenti se svými dokončovanými (Bc. a Mgr.), či již obhájenými (Bc.) pracemi, výzkumnými projekty i zajímavými...

Psychologická podpora pro studenty zasažené válkou

Psychologická podpora pro studenty zasažené válkou Psychological help for students affected by the war in Ukraine Pracovníci Akademické poradny nabízejí studentům z Ukrajiny, kteří aktuálně studují na UK, bezplatné psychologické poradenství. Pokud máte obavy,...

Doktorské studium – Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro doktorské studium na Pedagogické fakultě UK, včetně naší katedry psychologie, proběhne 25. března 2022 9:00 - 17:00. Bližší informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.  

Pov.-volitelné předměty pro učitelské obory

Katedra psychologie otevírá v letním semestru 2021/2022 pro studující učitelských oborů následující povinně-volitelné předměty: Bakalářské studium OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení Čt 17:10 M103 Liché týdny (sudé kalendářní) Čt 17:10 M103 Sudé...

Zahájení letního semestru 2021/2022

Milé studentky a studenti, blíží se začátek letního semestru 2021/2022. Níže najdete důležité termíny: Konec zkouškového období ZS: 13. 02. 2022 Zahájení výuky prezenčního studia v LS: 21. 02. 2022  Konec výuky prezenčního studia v LS: 13. 05. 2022 Zahájení registrace...

Témata závěrečných prací z psychologie

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022   Následující seznam obsahuje nejprve nabídku témat pro bakalářské práce a níže nabídku témat pro diplomové práce. Podle interních katedrových zásad by práce měly být zadány do 1. 4. 2022. Období října až prosince...

Video „Supervize nekouše“

Na katedře psychologie rádi v rámci výzkumných projektů spolupracujeme se studujícími, a to nejen z oboru psychologie. Příkladem úspěšné spolupráce z poslední doby je vytvoření animovaného videa "Supervize nekouše" studentkou výtvarné výchovy Barborou Novákovou. Video...

Výsledky Studentských psychologických dnů 2021

De 6 .5. 2021 proběhlo katedrové kolo studentské soutěžní konference: STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2021 Účastníci: Barbora Fiantoková  Psychoterapie obětí sexuálního násilí (DP)   Aneta Flíčková        Psychobiografie Jindřich VIII (BP)   Nicole Gruberová 3....

Kvalifikace absolventů/ek – vyjádření MŠMT

ZPRÁVA PRO ABSOLVENTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA NAŠÍ KATEDŘE V uplynulých měsících se v důsledku změny pravidel projektů financovaných z programu OP VVV (resp. jejich interpretace) objevily u některých absolventů a absolventek našich starších studijních programů...

Nesouhlas s novelou zákona o pedagogických pracovnících

Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK vyjadřuje plnou podporu otevřenému dopisu adresovanému Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR týkající se odmítnutí novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou by se otevřela možnost k širokému působení nekvalifikovaných...