katedra PSYCHOLOGIE

Lidé na katedře

 

Vedení katedry

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Místnost: 408

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: ida.viktorova@pedf.cuni.cz
Místnost: 408

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Tajemnice katedry

Telefon: 221 900 514
Email: hana.sotakova@pedf.cuni.cz
Místnost: 409

Sekretariát

Dana Vozáb Němcová

Telefon: 221 900 544
Email: dana.nemcova@pedf.cuni.cz
Místnost: 403

Maria Bůchová

asistentka pro celoživotní vzdělávání

Telefon: 221 900 545
Email: maria.buchova@pedf.cuni.cz
Místnost: 406 (út a st 8:00 -12:00)

Interní vyučující

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 520
Email: dana.bittnerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující, koordinátor pro zahraniční spolupráci

Telefon: 221 900 546
Email: david.doubek@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 545
Email: veronika.francova@pedf.cuni.cz
Místnost: M406

PhDr. Petr Goldmann

Externí vyučující

Telefonní linka: 221 900 545
Telefonní spojení mimo fakultu: 284 016 355
Email: petr.goldmann@pedf.cuni.cz
Místnost: M406

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email: radka.high@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547              Email: ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz Místnost: M404

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Interní vyučující

Telefon:  221 900 546
Email: miroslav.klusak@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 211 900 546
Email: milos.kucera@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Interní vyučující, garantka studijních programů, proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

Telefon: 221 900 514
Email: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

Externí vyučující

Email: ikrizova@seznam.cz

prof. Magdalena Kohout-Diaz

mimořádná profesorka Pedagogické fakulty UK, Univerzita Bordeaux, Francie

Email: magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: olga.kucerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: katerina.lukavska@pedf.cuni.cz Místnost: M404

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz
Místnost:M409

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 520
Email: alena.skaloudova@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující, kontaktní osoba pro studující se speciálními potřebami

Telefon: 221 900 514                         Email: klara.spackova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email:marketa.svamberksauerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: stanislav.stech@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 522
Email: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: hana.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

Externí vyučujícící a další spolupracovníci

Interní doktorandi / Internal PhD students

Martina Barcaj (Halmlová) Mgr. martinabarcaj@gmail.com 3.roč
Aneta Boháčová Mgr. anetabo@seznam.cz 5.roč
Michal Božík Mgr. michaelo.bozik@gmail.com 1.roč
Veronika Brémová (Hozáková) Mgr. veronika.bremova@seznam.cz 3.roč
Martin Brummer Mgr. MartinBrummer@seznam.cz 3.roč
Nikola Doubková (Minarčíková) PhDr. doubkovani@gmail.com 3.roč
Dominika Drahovzalová Mgr. drahovzalka@seznam.cz 4.roč
Kateřina Dvořáková Mgr. kata.dvorakova@email.cz 1.roč
Anna Frombergerová Mgr. anna.frombergerova@gmail.com 3.roč
Petra Kacafírková PhDr. petra.kacafirkova@gmail.com 4.roč
Michaela Karasová Mgr. karami3@seznam.cz 3.roč
Tereza Maryšková PhDr. tereza1919@seznam.cz 1.roč
Martina Píšová Mgr. martinapisova3@gmail.com 1.roč
Kateřina Pražáková Mgr. KataPrazakova@seznam.cz 4.roč
Lothar Filip Rudorfer Mgr. lotharfilip.rudorfer@pedf.cuni.cz 1.roč
Václav Škvařil Mgr. vaclavskvaril@gmail.com 1.roč
Tereza Tetourová Mgr. tetetourova@gmail.com 2.roč
Petra Topková Mgr. Ing. topkovapetra@seznam.cz 3.roč
Magdaléna Uhmannová (Rumpová) Mgr. magdalena.uhmannova@email.cz 1.roč
Denisa Urbanová Mgr. Ing. asined.urbanova@gmail.com 3.roč
Marián Vanek Mgr. marian.vanek@pedf.cuni.cz 5.roč
Alžběta Větrovská Zemánková Mgr. lasice.kolcava@email.cz 3.roč
Lenka Vídršperková Mgr. vidrsperkova.L@gmail.com 3.roč
Anna Vozková Mgr. vozkova.anna@gmail.com 4.roč

Externí doktorandi (kombinované studium)

Jana Adámková Mgr. jaadamkova@gmail.com
Veronika Bláhová Mgr. blahova.v@atlas.cz
Michaela Kubátová (Pejchalová) Mgr. michaelapejchalova@seznam.cz
Hana Novotná Mgr. hana.novotnaa@gmail.com
Jakub Onder Mgr. jakub.onder@seznam.cz
Enav Or-Gordon   enavorgordon@gmail.com
Lenka Timurová (Horková) Mgr. lenka.horkova@gmail.com

Doktorandi – v akademickém roce 2020/2021 přerušené studium

Anna Bartoňová Mgr. bartonova.anca@seznam.cz 1.roč
Magda Bartošková Mgr. magbart@centrum.cz 5.roč
Josef Krejčí (Krejčí) Mgr. krejci.jo@email.cz 3.roč
Jan Lazar Mgr. lazar.jan@seznam.cz 3.roč
Kateřina Mayerová Mgr. katerina.mayerova@email.cz 3.roč
Lucie Michálková (Bláhová) Mgr. lucka08@gmail.com 4.roč
Kristina Pernicová (Vachudová) Mgr. k.vachudova@centrum.cz 2.roč
Kateřina Pražáková Mgr. KataPrazakova@seznam.cz 4.roč
Johana Růžičková Mgr. johana_ruzickova@yahoo.com 5.roč
Petra Šedinová (Novotná) Mgr. petra.novotnaa@gmail.com 5.roč
Michaela Titmanová (Šteigerová) Mgr. m16@centrum.cz 5.roč
Michal Voldřich Mgr. m.volda@seznam.cz 5.roč
Karolína Voldřichová (Sodomková) Mgr. karolina.voldrichova@seznam.cz 5.roč