katedra PSYCHOLOGIE

Lidé na katedře

 

Vedení katedry

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Místnost: M408

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: ida.viktorova@pedf.cuni.cz
Místnost: M408

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Tajemnice katedry

Telefon: 221 900 514
Email: hana.sotakova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Sekretariát

Dana Vozáb Němcová

Telefon: 221 900 544
Email: dana.nemcova@pedf.cuni.cz
Místnost: M403

Interní vyučující

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující, koordinátor pro zahraniční spolupráci

Telefon: 221 900 546
Email: david.doubek@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: katerina.fibigerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email: radka.high@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující, koordinátor přijímacího řízení

Telefon: 221 900 547

Email: ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz

Místnost: M404

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Interní vyučující

Telefon:  221 900 546
Email: miroslav.klusak@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 211 900 546
Email: milos.kucera@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: olga.kucerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: lenka.kramska@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

Telefon: 221 900 514

Email: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Místnost: M409

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: katerina.lukavska@pedf.cuni.cz Místnost: M404

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz
Místnost:M409

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující, kontaktní osoba pro studující se speciálními potřebami

Telefon: 221 900 514                         Email: klara.spackova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: stanislav.stech@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email:marketa.svamberksauerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon:
Email: jitka.tausova@pedf.cuni.cz
Místnost:M410

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: hana.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

Externí vyučující

Mgr. Michal Božík michal.bozik@pedf.cuni.cz
Mgr. Martin Brummer, Ph.D. MartinBrummer@seznam.cz
PhDr. David Čáp, Ph.D. david.cap@ff.cuni.cz
PhDr. Petr Goldmann petr.goldmann@seznam.cz
PhDr. David Heider, Ph.D. heider@volny.cz
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. chrz@praha.psu.cas.cz
prof. Magdalena Kohout-Diaz magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr
PhDr. Onder Jakub, Ph.D. jakub.onder@seznam.cz
PhDr. Mgr. et Mgr. Barbora Pánková, Ph.D barbora.pankova@newton.cz
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. marek.preiss@nudz.cz
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. vladimir.privratsky@pedf.cuni.cz
dr.  Jack Simons, Ph.D. (hostující profesor) jack.simons@pedf.cuni.cz
PhDr. Jiří Šlédr Jiri.Sledr@seznam.cz
Mgr. Lucie Trlifajová, Ph.D. lucie.trlifajova@seznam.cz
PhDr. Lidmila Valentová, CSc. lidmila.valentova@volny.cz
Mgr. Lenka Vídršperková, Ph.D. lenka.vidrsperkova@pedf.cuni.cz 
PhDr. Anna Vozková, Ph.D. vozkova.anna@gmail.com

Studující doktorského studia (akad.rok 2023/2024)

Jméno: Email: Ročník zahájení studia
Baborová Aneta, Mgr. (Saksunová) A.Saksunka@seznam.cz 2022/2023
Božík Michal, Mgr. michaelo.bozik@gmail.com 2020/2021
Dvořáková Kateřina, Mgr. kata.dvorakova@email.cz 2020/2021
Dymešová Gabriela, Mgr. gabriela.dymesova@gmail.com 2021/2022
Frkalová Nikola, Mgr. NikolaFrkalova@seznam.cz 2023/2024
Gužíková Libuša * libusaguzikova@gmail.com 2023/2024
Hlubučková Andrea, Mgr. ahlubuckova@gmail.com 2023/2024
Janotková Zuzana, Mgr. zuzanaba@gmail.com 2015/2016
Jindrová Barbora, Mgr. barbora.jindrova@gmail.com 2023/2024
Kubín Daniel, PhDr. dan.kubin@seznam.cz 2022/2023
Macháčková Marcela, Mgr. mmmachackova@gmail.com 2022/2023
Mikulková Gabriela mikulkovag@gmail.com 2023/2024
Rudorfer Lothar Filip, Mgr. lotharfilip.rudorfer@pedf.cuni.cz 2020/2021
Rynešová Tereza, PhDr. (Maryšková) tereza1919@seznam.cz 2020/2021
Sácký Jan, PhDr. jan.sacky@gmail.com 2023/2024
Suchánek Jiří jiri.suchanek@upol.cz 2023/2024
Škanderová Taťána, Mgr. tanaskander@seznam.cz 2023/2024
Škvařil Václav, Mgr. vaclavskvaril@gmail.com 2020/2021
Tetourová Tereza, Mgr. tetetourova@gmail.com 2019/2020
Topková Petra, Mgr. Ing. topkovapetra@seznam.cz 2018/2019
Uhmannová Magdaléna, Mgr. magdalena.uhmannova@email.cz 2020/2021
Urbanová Denisa, Mgr. Ing. asined.urbanova@gmail.com 2018/2019
Vítková Rulíková Klára, PaedDr. dvojcata@atlas.cz 2022/2023

Doktorandi – v akademickém roce 2023/2024 přerušené studium

Jméno: Email: Rok zahájení studia:
Barteková Michaela, Mgr. (Karasová) karami3@seznam.cz 2018/2019
Bartošková Magda, Mgr. magbart@centrum.cz 2013/2014
Brémová Veronika, Mgr. (Hozáková) veronika.bremova@seznam.cz 2018/2019
Krejčí Josef, Mgr. (Krejčí) krejci.jo@email.cz 2016/2017
Machová Natálie, PhDr. (Machová) natalie.machova@pedf.cuni.cz 2021/2022
Mayerová Kateřina, Mgr. katerina.mayerova@email.cz 2014/2015
Michálková Lucie, Mgr. (Bláhová) lucka08@gmail.com 2013/2014
Píšová Martina, Mgr. Bc. martinapisova3@gmail.com 2020/2021
Skalová Pražáková Kateřina, Mgr. (Pražáková) KataPrazakova@seznam.cz 2017/2018
Větrovská Zemánková Alžběta, Mgr. lasice.kolcava@email.cz 2018/2019
Voldřichová Karolína, Mgr. (Sodomková) karolina.voldrichova@seznam.cz 2014/2015