katedra PSYCHOLOGIE

Lidé na katedře

 

Vedení katedry

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Místnost: M408

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Telefon: 221 900 519
Email: ida.viktorova@pedf.cuni.cz
Místnost: M408

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Tajemnice katedry

Telefon: 221 900 514
Email: hana.sotakova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Sekretariát

Dana Vozáb Němcová

Telefon: 221 900 544
Email: dana.nemcova@pedf.cuni.cz
Místnost: M403

Maria Bůchová

asistentka pro celoživotní vzdělávání

Telefon: 221 900 545
Email: maria.buchova@pedf.cuni.cz
Místnost: M406 (út a st 8:00 -12:00)

Interní vyučující

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 520
Email: dana.bittnerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující, koordinátor pro zahraniční spolupráci

Telefon: 221 900 546
Email: david.doubek@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 545
Email: veronika.francova@pedf.cuni.cz
Místnost: M406

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Interní vyučující

Telefon:  221 900 546
Email: miroslav.klusak@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 211 900 546
Email: milos.kucera@pedf.cuni.cz
Místnost: M411

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Interní vyučující, garantka studijních programů, proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

Telefon: 221 900 514
Email: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

PhDr. Petr Goldmann

Externí vyučující

Telefonní linka: 221 900 545
Telefonní spojení mimo fakultu: 284 016 355
Email: petr.goldmann@pedf.cuni.cz
Místnost: M406

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email: radka.high@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547

Email: ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz

Místnost: M404

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

Externí vyučující

Email: ikrizova@seznam.cz

prof. Magdalena Kohout-Diaz

mimořádná profesorka Pedagogické fakulty UK, Univerzita Bordeaux, Francie

Email: magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: olga.kucerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: katerina.lukavska@pedf.cuni.cz Místnost: M404

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz
Místnost:M409

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 514
Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 520
Email: alena.skaloudova@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující, kontaktní osoba pro studující se speciálními potřebami

Telefon: 221 900 514                         Email: klara.spackova@pedf.cuni.cz
Místnost: M409

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 522
Email:marketa.svamberksauerova@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 547
Email: stanislav.stech@pedf.cuni.cz
Místnost: M404

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Externí vyučující

Telefon: 221 900 522
Email: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
Místnost: M410

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: hana.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Interní vyučující

Telefon: 221 900 542
Email: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: M407

 

Externí vyučující

 
PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D. dana.bittnerova@seznam.cz
PhDr. David Čáp, Ph.D. david.cap@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Dvořáková kata.dvorakova@email.cz
Mgr. Gabriela Dymešová gabriela.dymesova@gmail.com
PhDr. Veronika Francová, Ph.D. veronika.francova@pedf.cuni.cz
PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D. anna.frombergerova@gmail.com
PhDr. Petr Goldmann petr.goldmann@seznam.cz
PhDr. David Heider, Ph.D. heider@volny.cz
PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. chrz@praha.psu.cas.cz
prof. Magdalena Kohout-Diaz magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. ikrizova@seznam.cz
PhDr. Daniel Kubín dan.kubin@seznam.cz
PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. barbora@barboralucka.cz
PhDr. Onder Jakub, Ph.D.
jakub.onder@seznam.cz
PhDr. Anna Páchová, Ph.D. annapachova@gmail.com
PhDr. Martina Píšová, Ph.D. martinapisova3@gmail.com
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. vladimir.privratsky@pedf.cuni.cz
Mgr. Václav Škvařil vaclavskvaril@gmail.com
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
PhDr. Vanek Marián, Ph.D. marian.vanek@pedf.cuni.cz
PhDr. Anna Vozková, Ph.D. vozkova.anna@gmail.com

 

Studující doktorského studia (akad.rok 2022/2023)

Jméno:  Příjmení  Titul: Kontakt:  Ročník:  Rok zahájení studia: 
Aneta Baborová (Saksunová) Mgr. A.Saksunka@seznam.cz 1.roč 2022/2023
Michal Božík (Božík) Mgr. michaelo.bozik@gmail.com 3.roč 2020/2021
Veronika Brémová (Hozáková) Mgr. veronika.bremova@seznam.cz 5.roč 2018/2019
Martin Brummer Mgr. MartinBrummer@seznam.cz 5.roč 2018/2019
Nikola Doubková (Minarčíková) PhDr. doubkovani@gmail.com 5.roč 2018/2019
Dominika Drahovzalová Mgr. drahovzalka@seznam.cz 6.roč 2017/2018
Kateřina Dvořáková Mgr. kata.dvorakova@email.cz 3.roč 2020/2021
Gabriela Dymešová (Žáčková) Mgr. gabriela.dymesova@gmail.com 2.roč 2021/2022
Petra Kacafírková (Kacafírková) PhDr. petra.kacafirkova@gmail.com 6.roč 2017/2018
Josef Krejčí (Krejčí) Mgr. krejci.jo@email.cz 4.roč 2016/2017
Daniel Kubín PhDr. dan.kubin@seznam.cz 1.roč 2022/2023
Marcela Macháčková Mgr. mmmachackova@gmail.com 1.roč 2022/2023
Natálie Machová (Machová) PhDr. natalie.machova@pedf.cuni.cz 2.roč 2021/2022
Natalie Migasová PhDr. migasova.natalie@gmail.com 1.roč 2022/2023
Martina Píšová Mgr. Bc. martinapisova3@gmail.com 3.roč 2020/2021
Lothar Filip Rudorfer (Rudorfer) Mgr. lotharfilip.rudorfer@pedf.cuni.cz 3.roč 2020/2021
Tereza Rynešová (Maryšková) PhDr. tereza1919@seznam.cz 3.roč 2020/2021
Petra Šedinová (Novotná) Mgr. petra.novotnaa@gmail.com 6.roč 2014/2015
Václav Škvařil Mgr. vaclavskvaril@gmail.com 3.roč 2020/2021
Tereza Tetourová Mgr. tetetourova@gmail.com 4.roč 2019/2020
Petra Topková (Topková) Mgr. Ing. topkovapetra@seznam.cz 5.roč 2018/2019
Jana Tylš Adámková (Adámková) Mgr. jaadamkova@gmail.com 8.roč 2015/2016
Magdaléna Uhmannová (Rumpová) Mgr. magdalena.uhmannova@email.cz 3.roč 2020/2021
Denisa Urbanová Mgr. Ing. asined.urbanova@gmail.com 5.roč 2018/2019
Alžběta Větrovská Zemánková Mgr. lasice.kolcava@email.cz 5.roč 2018/2019
Lenka Vídršperková Mgr. vidrsperkova.L@gmail.com 5.roč 2018/2019
Klára Vítková Rulíková (Hogerová) Mgr. dvojcata@atlas.cz 1.roč 2022/2023
Anna Vozková (Vozková) Mgr. vozkova.anna@gmail.com 6.roč 2017/2018

 

Doktorandi – v akademickém roce 2022/2023 přerušené studium

Jméno:  Příjmení  Titul: Kontakt:  Ročník:  Rok zahájení studia: 
Michaela Barteková (Karasová) Mgr. karami3@seznam.cz 3.roč 2018/2019
Magda Bartošková Mgr. magbart@centrum.cz 5.roč 2013/2014
Zuzana Janotková Mgr. zuzanaba@gmail.com 6.roč 2015/2016
Kateřina Mayerová Mgr. katerina.mayerova@email.cz 3.roč 2014/2015
Lucie Michálková (Bláhová) Mgr. lucka08@gmail.com 4.roč 2013/2014
Kateřina Skalová Pražáková (Pražáková) Mgr. KataPrazakova@seznam.cz 4.roč 2017/2018
Karolína Voldřichová (Sodomková) Mgr. karolina.voldrichova@seznam.cz 5.roč 2014/2015