Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob DP – navazující mag.studium

Milé studentky a milí studenti, státní závěrečné zkoušky u navazujícího magisterského studia (nová i stará akreditace) a obhajoby diplomových prací proběhnou v těchto termínech: SZZ N Mgr Psy  20.5. a 27. 5. 2024 Obhajoby  DP 23.5. a 24. 5. 2024 Přesnější harmonogram bude zveřejněn podle počtu...

Ohlédnutí za katedrovým kolem studentské konference – Studentské psychologické dny

4.3. 2024 proběhlo katedrové kolo studentské konference Studentské psychologické dny. Zaznělo zde 5 velmi kvalitních příspěvků našich studentů, kteří prezentovali výsledky svých výzkumů. Nejvyšší hodnocení od odborné poroty získali: 1. místo: ZUZANA ZÍSKALOVÁ:  Užití krizové intervence školními...

Pozvánka na přednášku dr. Rianne Kok: Pinocchio’s child: do we socialize our children to become liars?)

Srdečně zveme všechny zájemce z řad studujících i pracovníků fakulty  na přednášku Dr. Rianne Kok z Erasmus University Rotterdam – držitelky Evropské ceny Comenia pro mladé psychology v roce 2023 (Comenius Early Career Psychologist Award). Přednáška se bude konat 25. 4. 2024 v 17:00 na katedře...

STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2024  – 4.3.2024

STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2024       V pondělí 4. 3. 2024 v 16.00 (M006) proběhne katedrové kolo studentské soutěžní konference Přihlásit se mohou studenti se svými dokončovanými (Bc. a Mgr.), či již obhájenými (Bc.) pracemi, výzkumnými projekty. Máš chuť se zúčastnit? Do neděle 3.3. je ještě...

Změny ve vedení katedry

Na základě přání dr. Idy Viktorové dochází od letního semestru 2024 ke změně složení vedení katedry psychologie. Dr. Viktorové velmi děkujeme za veškerou mimořádnou práci v uplynulých letech. Dr. Viktorová nadále působí na katedře jako vyučující a je zodpovědná za organizaci rigorózního řízení....

Nabídka povinně volitelných/doporučených volitelných předmětů pro letní semestr

Pro LS 2023/2024 otevíráme pro studenty denního studia tyto povinně volitelné/doporučené volitelné předměty: Bakalářské studium – Programy se zaměřením na vzdělávání OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání OPBZ1Q007B Sociálně-emoční...