Ohlédnutí za Mezinárodním kolem soutěžní konference STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2022

Mezinárodní kolo soutěžní konference STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2022 28.-29.4 v Olomouci proběhlo mezinárodní kolo soutěže, kterého se účastnily vítězky katedrového kola SPD: Barbora Chlupová s příspěvkem: Vliv redukce užívání Instagramu na psychické zdraví a pohodu Veronika Pokorná s...

Konzultační hodiny LS – zkouškové období

Níže najdete konzultační hodiny vyučujících během zkouškového období letního semestru. Doporučujeme vyučující nejprve kontaktovat emailem. Konzultační hodiny zkouškové LS

Rozpis obhajob diplomových prací a SZZ (Mgr.)

SZZ Psy 2022   16.5.2022   9:00      (Psychologie osobnosti) Fialová Janusová Králová Nováková   12:00   (Psychologie osobnosti) Pavlatová Švecová Vávra   17.5.2022 9:00   (Psychologie osobnosti ) Veselá Vojtová Žochová   11:30    (Vývojová psychologie) Lišková Marková Pokorná...

Odkaz na stanovisko 3 univerzit k novele Zákona o pedagogických pracovnících

  Zveřejňujeme text prorektorky UK Martínkové a prorektorů MUNI a UPOL k novele Zákona o pedagogických pracovnících: https://www.denik.cz/hlasy-deniku/smi-ucit-opravdu-kazdy-20220424.html

Termíny Bc SZZ a obhajob bakalářských prací

Státní závěrečné zkoušky z psychologie 17.-19. května 2022 v M303 Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Čas v harmonogramu stanovuje začátek...

Termíny magisterských SZZ a obhajob DP

Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou 16. a 17. 5. 2022 Obhajoby diplomových prací proběhnou 19. a 20. 5. 2022 Bližší harmonogram bude zveřejněn po ukončení přihlašování ( po 19.4.2022).