SZZ a obhajoby v září 2023

Pokud se chystáte na zářijové státnice a obhajoby, přihlaste se v SISu do 3. července. Bakalářské a diplomové práce je třeba odevzdat elektronicky do 10. července v SISU a do týdne v jednom výtisku na sekretariát katedry.

Konzultační hodiny – zkouškové období LS

Konzultační hodiny – zkouškové LS 2023 e-mail adresa: jméno.příjmení@pedf.cuni.cz / tel. 221 900 + linka  Seznam konzultací k vytištění: Konzultační hodiny LS zkouškové   PhDr. Bittnerová Dana, CSc.  po dohodě: dana.bittnerova@seznam.cz Linka 520, místnost M 404 PhDr. David Čáp, Ph.D.  po...

Harmonogram bakalářských SZZ a obhajob BP

Harmonogram SZZ z psychologie Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.; DOc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.,; PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.; PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Čas určuje začátek zkoušky před komisí. Před tím probíhá příprava v rozsahu cca 35 minut. Dostavte se...

Pozvánka na Konferenci Den se školní psychologií – 22.6.2023

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci sČeskomoravskou psychologickou společností vás zvouna:  Konferenci Den se školní psychologií Datum: 22. 6. 2023Čas: 9:00 – 16:00Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 TÉMA KONFERENCE: “Školní poradenské pracoviště jako rozcestník při...

Harmonogram SZZ a obhajob DP – Navaz. mag. studium (květen 2023)

Obhajoby diplomových prací 18.5. 9:00  Dámová 9:45 Licholetová 10:30 Mňuk 11:15 Korbelová 12:00 Pánková 12:45  Večeřová 22.5. 9:00 Poláková 9:45 Martinčíková 10:30 Jiřičková 11:15 Zdražilová 12:00 Hanušová 12:45 Škrábová 13:30  Čebišová   SZZ N Mgr Psy (nová akreditace) 25.5.    od 14:30...

Program Studentských psychologických dnů – úterý 28.3.2023 od 16:00 (M306)

STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2023   V úterý 28.3.2023 od 16.00  do 19:00 (M306) se koná katedrové kolo studentské soutěžní konference, kde vystoupí studenti psychologie se svými příspěvky. Všichni studující i vyučující jsou srdečně zváni.   PROGRAM MICHAELA ŠKRÁBOVÁ + NIKOLA HANUŠOVÁ: Pilotní...