Takto sekce je v přípravě!  Děkujeme za pochopení.

Výběr publikačních aktivit v roce 2021:

BRUMMER, Martin. MEZI PSYCHOLOGIÍ A HISTORIÍ: PSYCHOHISTORIE A JEJÍ MÍSTO VE SPOLEČENSKÝCH VĚDÁCH. In: AIGELOVÁ, Eva – VIKTOROVÁ, Lucie – DOLEJŠ, Martin. PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 101-105. ISBN 978-80-244-5947-9. DOI 10.5507/ff.21.24459479.

BRUMMER, Martin. Psychohistorie a její využití v pedagogice. Přednáška. Olomouc, 2021.

BRUMMER, Martin. Úvod do psychohistorie. Přednáška. Olomouc, 2021.

DOUBKOVÁ, Nikola. Intra-individual Variability in Experiencing Otherness. Přednáška. Praha, 2021.

DOUBKOVÁ, Nikola. Role of Citizenship Education in Young People Citizenship Activity and Democracy Perception. Přednáška. Praha, 2021.

DOUBKOVÁ, Nikola – PREISS, Marek. Introduction of Multilevel Model of Otherness. Poster. virtual, 2021.

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Kognitivní prediktory cizojazyčné gramotnosti u žáků mladšího školního věku. Přednáška. 2021.

FROMBERGEROVÁ, Anna. Školsky (ne)úspěšné dítě: Od diagnostiky po intervenci. Přednáška. online, 2021.

HEISSLER, Radek – DOUBKOVÁ, Nikola – HUTSEBAUT, Joost…et al. Semi-structured interview for personality functioning DSM-5 (STiP-5.1): Psychometric evaluation of the Czech version. Personality and Mental Health [online]. 2021, Neuveden (4.4.2021), 1-10. ISSN 1932-863X. DOI 10.1002/pmh.1508.

JAVORA, Ondřej – HANNEMANN, Tereza – TETOUROVÁ, Tereza …et al. Effects of Educational Video Games‘ Surface Qualities on Motivation and Learning. Poster. Geneva, Switzerland (online), 2021.

JAVŮRKOVÁ, Alena – RUDORFER, Lothar Filip – RAUDENSKÁ, Jaroslava…et al. Fear of movement and chronic low back pain. In: VARRASSI, Giustino. Cureus Journal of Medical Science. 1 vyd. Itálie: KENES GROUP, 2021, ISSN 2168-8184. DOI 10.1016/0304-3959(94)00279-N.

KACAFÍRKOVÁ, Petra – ŠPAČKOVÁ, Klára – VALENTOVÁ, Hana …et al. Explicit teaching of collocations – a way to fluency and naturalness. Poster. Praha, virtual, 2021.

KOHNOVÁ, Jana – HOLUBOVÁ, Barbora – BRUMMER, Martin …et al. XXXIII. Letní škola historie. konference. Praha, 2021.

KOSTELECKÁ, Yvona – KOSTELECKÝ, Tomáš – BELÁŇOVÁ, Andrea…et al. Home-Education in Czechia: Twenty Years of Experience. In: Global Perspectives on Home Education in the 21st Century. [S.l.]: [s.n.], 2021, ISBN 978-1-79986-681-7.

KŘÍŽOVÁ, Ivana. Závislosti: pro psychologické obory. 1 vyd. Praha: Grada, 2021, 280 s. ISBN 978-80-271-1754-3.

KUBÁTOVÁ, Michaela – KLUSÁK, Miroslav. Revize rozborů výzkumu efektu učitelova humorného působení na výsledky učení žáků a studentů. Pedagogika. 2021, 71 (2), 239-261. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2020.1669.

KUBÍČKOVÁ, Anna – RUDORFER, Lothar Filip – ZLATOŠ, Michal …et al. Emergency in education. konference. PedF CUNI, 2021.

LUKAVSKÁ, Kateřina – VACEK, Jaroslav – HRABEC, Ondřej…et al. Measuring Parental Behavior towards Children’s Use of Media and Screen-Devices : The Development and Psychometrical Properties of a Media Parenting Scale for Parents of School-Aged Children. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 2021 (2021/18/9178), 1-24. ISSN 1660-4601. DOI 10.3390/ijerph18179178.

LUKAVSKÁ, Kateřina – BURDA, Václav – LUKAVSKÝ, Jiří…et al. School-Based Prevention of Screen-Related Risk Behaviors during the Long-Term Distant Schooling Caused by COVID-19 Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18 (16), 8561. ISSN 1660-4601. DOI 10.3390/ijerph18168561.

MACHOVCOVÁ, Kateřina – BELÁŇOVÁ, Andrea – KOSTELECKÁ, Yvona…et al. HOMESCHOOLING MOTHERS: PRECARIOUS BY CHOICE?. Human Affairs. 2021, 31 (1), 73-88. ISSN 1210-3055. DOI 10.1515/humaff-2021-0007.

MARYŠKOVÁ, Tereza. Mezigenerační rodinná vyprávění. Přednáška. Ped UK on-line, 2021.

ONDER, Jakub. Analýza delikvence z vývojového hlediska. Psychiatrie. 2021, 25 (3), 109-114. ISSN 1211-7579.

OR-GORDON, Enav. Therapeutic Mother Tongue and its Implications on the Work of Polyglot Psychotherapists. Language and Psychoanalysis [online]. 2021, 10 (1), 1-26. ISSN 2049-324X. DOI 10.7565/landp.v10i1.5324.

PÁCHOVÁ, Anna – VONDROVÁ, Naďa. The effect of semantic cues on the difficulty of word problems and the interplay with other complicating variables. Research in Mathematics Education. 2021, 23 (1), 85-102. ISSN 1479-4802. DOI 10.1080/14794802.2020.1867229.

PÁNKOVÁ, Barbora. Sledování kognitivního vývoje v průběhu vysokoškolského studia. In: [S.l.]: [s.n.], 2021,

PÁNKOVÁ, Barbora – JAKOB, Lea. The Structure of Postformal Thinking of University Students in the Czech Republic. In: Viroekonomika – kolaps, či nové ekonomické trendy? Více zde: https://www.efp.cz/sbornik/. Praha: NEWTON Academy, a.s., 2021, s. 137-147. ISBN 978-80-87325-42-1.

PÍŠOVÁ, Martina. Rodič jako model dětského užívání obrazovek. Přednáška. Praha, 2021.

PREISS, Marek – DOUBKOVÁ, Nikola – HEISSLER, Radek …et al. Jací také jsme – konflikty a netolerance k odlišnosti. Přednáška. on-line, 2021.

PŘÍHODOVÁ, Tereza – RAISOVÁ, Miloslava – PŘÍHODOVÁ, Kateřina…et al. Rozdíly v dimenzích impulzivity a v temperamentu v závislosti na míře závislosti na kouření. Česká a slovenská psychiatrie. 2021, 117 (1), 13-19. ISSN 1212-0383.

RUDORFER, Lothar Filip – FULKOVÁ, Marie – NOVOTNÁ, Magdalena …et al. Assessment methods and first results with policy Implications of WP3 in Horizon 2020 AMASS at Charles University. Přednáška. Corvinus University Budapest, 2021.

RUDORFER, Lothar Filip. Přehledová studie psychodiagnotických metod detekce kognitivnícch deficitů jazykové výkonnosti v ČR a zahraničí. Přednáška. Praha, 2021.

RUDORFER, Lothar Filip. Diagnostické nástroje jazykové výkonnosti u dětí a dospělých v České republice a v zahraničí. In: CÍGLER, Hynek – GOTTFRIED, Jaroslav. TESTFORUM. 1 vyd. Brno: Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku, 2021, s. 250-300. 1,14. ISSN 1805-9147. DOI 1.

RUDORFER, Lothar Filip. Srovnání diagnostických nástrojů pro detekci dyslexie u dětí a dospělých v České republice a v zahraničí. Přednáška. MU Brno, 2021.

RUDORFER, Lothar Filip. Psychometrika v diagnostice jazykové výkonnosti. Přednáška. Praha, 2021.

SLUSSAREFF, Michaela – LUKAVSKÁ, Kateřina. Technologie a děti: současná doporučení pro pediatry. Pediatrie pro praxi. 2021, 22 (2), 117-120. ISSN 1213-0494. DOI 10.36290/ped.2021.021.

ŠKVAŘIL, Václav. Vývoj vztahu otce a dítěte od narození do 18 měsíců věku dítěte. Přednáška. Online, 2021.

ŠTECH, Stanislav – SMETÁČKOVÁ, Irena. L’ENSEIGNEMENT DISTANCIEL EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – LE MIROIR FAMILIAL DES INÉGALITÉS SCOLAIRES. Administration et éducation. 2021, 43 (169), 135-140. ISSN 0222-674X. DOI 10.3917/admed.169.0135.

ŠTECH, Stanislav – SMETÁČKOVÁ, Irena. Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled. Školní poradenství v praxi. 2021, 6 (1), 34-36. ISSN 2336-3436.

TETOUROVÁ, Tereza – JAVORA, Ondřej – SOTÁKOVÁ, Hana …et al. Interactive multimedia materials for social skills development of children with ASD (work in progress). Poster. Geneva (online), 2021.

TETOUROVÁ, Tereza – ZDEŇKOVÁ, Simona – SOTÁKOVÁ, Hana …et al. Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s PAS na běžných základních školách v oblasti rozvoje sociálních dovedností. Poster. Brno, 2021.

TOPKOVÁ, Petra. Are Czech wise? Cognitive, reflective and affective wisdom in Czech adults. Poster. online, 2021.

UHMANNOVÁ, Magdaléna – STRAKATÝ, Šimon – HEŘMÁNKOVÁ, Tereza …et al. Emigration reemigration and home. Přednáška. online, 2021.

UHMANNOVÁ, Magdaléna – STRAKATÝ, Šimon – HEŘMÁNKOVÁ, Tereza …et al. Aspekty resilience u obětí akce Asanace : Mezigenerační přenos. Přednáška. online, 2021.

URBANOVÁ, Denisa – PAVELKOVÁ, Isabella. Strategie zvládání nudy u středoškoláků. In: Bulletin abstraktů. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 63-63.

URBANOVÁ, Denisa – PAVELKOVÁ, Isabella. Motivational, volitional and attitudinal aspects of boredom coping in educational context. In: International Journal of Psychology. 2021, ISSN 1464-066X.

URBANOVÁ, Denisa – PAVELKOVÁ, Isabella. Boredom coping in the context of secondary education. Pedagogická orientace. 2021, 30 (4), 402 – 426. ISSN 1211-4669.

URBANOVÁ, Denisa – PAVELKOVÁ, Isabella. Motivational, volitional and attitudinal aspects of boredom coping in educational context. Poster. Prague, 2021.

VÍDRŠPERKOVÁ, Lenka. Princezna se zlatou hvězdou na čele: teorie pohádky – psychoanalytický přístup. Poster. Olomouc, 2021.

VÍDRŠPERKOVÁ, Lenka. Princezna se zlatou hvězdou na čele: teorie pohádky – psychoanalytický přístup. In: AIGELOVÁ, Eva – VIKTOROVÁ, Lucie – DOLEJŠ, Martin. PhD existence 11: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 183-188. ISBN 978-80-244-5947-9. DOI 10.5507/ff.21.24459479.

Knihy a kapitoly

Odborné články

Popularizační články

Mediální vstupy