Studentská pomocná síla

Studující naší katedry se mohou stát Studentskou pomocnou silou.  Za tuto aktivitu je jim přiznáno  od děkana fakulty stipendium ve formě stipendia. Podmínky pro přiznání stipendia studentské pomocné síly jsou následující:
a) Student je děkanem ustanoven jako studentská pomocná síla (dále jen „pomocná
síla“) na oddělení děkanátu nebo pracovišti fakulty na základě návrhu vedoucího
tohoto oddělení nebo pracoviště pro daný akademický rok.
b) Vedoucí příslušného pracoviště je garantem obsahu, úrovně a množství odvedené
práce pomocné síly. Výplata stipendia probíhá vždy podle pokynu příslušného
vedoucího pracoviště.

Pokud se chcete stát pomocnou vědeckou silou na naší katedře a nebyli jste přímo osloveni někým z vyučujících, prosím, kontaktujte vedení katedry.

 Portfolio činností studentských pomocných sil na katedře psychologie

Administrativa, koordinace a organizace

 Správa a výpůjční služba archivu diagnostických testů

 1. Pomoc při přijímacím řízení (prezence, dohled)
 2. Příprava a kontrola testů pro přijímací řízení
 3. Organizační zabezpečení seminářů a konferencí katedry (např. studentské psychologické dny; den se školní psychologií) – koordinace, registrace účastníků, poskytování informací, přípravy prostor, dohled nad hladkým průběhem, pomoc s workshopy, pomoc s organizací coffee breaků
 4. Příprava propagačních materiálů katedry (letáčky, video)
 5. Kontrola údajů v SISu
 6. Kontrola a uspořádání dokumentů dle zadaných kritérií
 7. Kopírování a skenování dokumentů
 8. Pomoc s přípravou newsletterů katedry

Výuka

 1. Příprava pomůcek a materiálů do výuky (handouty, videa)
 2. Příprava a vyhodnocení testů velkých celoročníkových kurzů (např. Úvod do psychologie)
 3. Pomoc s opravou seminárních prací
 4. Organizace kurzu v Moodlu, příprava testů v Moodlu

Výzkum

 Sběr dat

 1. Asistence při výzkumu na školách
 2. Digitalizace dat v PC (např. tištěných dotazníků do Excelu, přepisy textů)
 3. Přepisy rozhovorů
 4. Kontrola digitalizace dat
 5. Rozbor textů od dětí
 6. Rešerše odborných zdrojů/literatury
 7. Zpracování výtahů z odborných článků
 8. Úpravy elektronické aplikace
 9. Správa mailu elektronické aplikace
 10. Kompletace testových baterií
 11. Korektura textů

 

Ostatní

 1. Podpora aktivit Studentské oborové rady

 

Studující  v pozici studentské pomocné síly domlouvají konkrétní náplň s příslušnými vyučujícími.

Seznam vychází z činností, které byly v rámci SPS vykonávány v roce 2023.

Seznam činností se může měnit.