Akreditované kurzy DVPP

Aktuální nabídku kurzů a termíny podávání přihlášek naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání

Kurzy pro výkon povolání

Kurzy zájmové

Univerzita třetího věku (U3V)

  • Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jeho základním posláním je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a zprostředkování mezigeneračního učení. Cílem programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Zapojení seniorů do vzdělávání má pozitivní vliv na poznávání a psychickou pohodu, pomáhá udržet si duševní svěžest a může zabránit sociální izolaci.  Programy celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku jsou zpravidla určeny zájemcům a zájemkyním, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Univerzita umožňuje přihlášení do programů U3V také všem válečným veteránům, kteří bojovali za naši svobodu, bez doložení středoškolského vzdělání.

  • Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě II
  • Psychologie všedního dne IV.