4.3. 2024 proběhlo katedrové kolo studentské konference Studentské psychologické dny. Zaznělo zde 5 velmi kvalitních příspěvků našich studentů, kteří prezentovali výsledky svých výzkumů.
Nejvyšší hodnocení od odborné poroty získali:

1. místo: ZUZANA ZÍSKALOVÁ:  Užití krizové intervence školními psychology
2. místo: LUCIE HORÁČKOVÁ: Spánková edukace u studentů středních škol
3. místo: ADAM PATÁK: Zkušenost psychoterapeutické práce se suicidálními klienty: interpretativní fenomenologická analýza

Ve dnech 4-5.4.2024 proběhne mezinárodní kolo soutěže na University of New York in Prague , kterého se za naší katedru zúčastní Zuzana Získalová a Adam Paták. Budeme jim moc držet palce!