Termíny obhajob BP a SZZ – Bc. studium (září 2022)

Obhajoby bakalářských prací proběhnou 7. a 8. září. Státní závěrečné zkoušky  15. září, případně i 16. září (pokud bude větší počet přihlášených studujících) Přesný harmonogram bude zveřejněný po ukončení přihlašování ke státnicím, tj. do konce...

Termíny Bc SZZ a obhajob bakalářských prací

Státní závěrečné zkoušky z psychologie 17.-19. května 2022 v M303 Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Čas v...

Termíny magisterských SZZ a obhajob DP

Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou 16. a 17. 5. 2022 Obhajoby diplomových prací proběhnou 19. a 20. 5. 2022 Bližší harmonogram bude zveřejněn po ukončení přihlašování ( po 19.4.2022).