Výběrové řízení na pracovní pozici

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vypsala výběrové řízení na pozici – docent / docentka – odborný asistent / odborná asistentka Bližší informace viz Úřední deska –...

Termíny obhajob BP a SZZ – Bc. studium (září 2022)

Níže uvedené harmonogramy mohou být mírně upravovány. Sledujte aktuální časy.   Státní závěrečné zkoušky  15. září 2022 v M304 Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová,...