Povinně-volitelné kurzy pro učitelské obory

Nabídka povinně-volitelných předmětů, které zajišťuje katedra psychologie, byla pro tento semestr zvýšena. Kapacitu jsme navýšili na maximum. Přesto došlo k naplnění předmětů. Kapacita odpovídá počtu studujících, ale bohužel proto, že někteří se přihlašují do 3-4...

Konzultační hodiny v zimním semestru 2020/2021

Konzultační hodiny – zimní semestr 2020/2021 Zimní semestr je zahájen v distanční formě. Konzultační hodiny budou probíhat v termínech, které uvádí následující seznam. Aktuální pravidla dovolují osobní setkání na katedře. Na vaší návštěvě v termínu dle vypsaných...

Studentské psychologické dny 2020 – výsledky

Studentské psychologické dny 2020 měly tento rok netradiční podobu. Účastníci natočili video nebo komentovanou prezentaci. Šestičlenná porota složená z vyučujících v čele s dr. Radkou High si videa prohlédla a poté se sešla s účastníky při online diskuzi. SPD se...

Volby do Akademického senátu

V odložených volbách do Akademického senátu PedF UK, které se konaly 10.-12. června 2020, se volilo do studentské kurie. Kandidovala mimo jiné Martina Pustková, studentka 3. ročníku bakalářského studia Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Měla skvělou...