V lednu 2023 byl na katedře psychologie zahájen výzkumný projekt School4All, který se týká sociálního a pedagogického klimatu ve školních třídách s rozdílnou mírou žákovské rozmanitosti. Projekt byl podpořený Grantovou agenturou ČR.

Oficiální název: LGBT+ identita jako vývojová výzva v prostředí školy: individuální, sociální a institucionální perspektiva
Projekt GAČR: 23-07934S
Doba řešení: 2023 – 2025
Řešitelka: doc. PhDr. et Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitelský tým: PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D., RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., Mgr. Teodor Brzák 

Bližší informace najdete na webu projektu: https://www.school4all.pedf.cuni.cz/