Všichni na katedře psychologie PedF UK se cítíme otřeseni událostí na Filosofické fakultě UK.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem obětem a pozůstalým.
Připojujeme se k vyjádření Rektorátu Univerzity Karlovy

Události na Filosofické fakultě Univerzity Karlově jsou velmi tragické. Událost zasáhla ty, kteří byli přímo na místě, byli zabiti či se ocitli v ohrožení života. Všichni pociťujeme lítost nad zavražděnými oběťmi a zraněnými. Vyjadřujeme soustrast všem, kteří ztratili své blízké.

Zasaženi událostí jsou také ostatní studující a vyučující naší univerzity, kteří nebyli přímo na místě. Podobné útoky v nás mohou vyvolat řadu negativních emocí – nejčastěji strach o vlastní bezpečí, smutek, vztek, zmatek či vinu. Takové pocity jsou přirozené. Je ale důležité se jim nepoddat. Účinné bývají následující kroky:

  • Sdílejte své pocity s druhými lidmi, kterým důvěřujete. Možnost mluvit s druhými o svých emocích a myšlenkách přináší úlevu. Využívejte takové možnosti v rámci vztahů s lidmi, kteří jsou v podobné pozici a prošli podobnou zkušeností jako vy, a také v rámci vztahů s blízkými lidmi mimo univerzitu.
  • Snažte se zachovat co nejběžnější režim. Věnujte se svým obvyklým činnostem, které vám přinášely uspokojení, i když se vám to nyní zdá náročné. Pravidelné aktivity poskytnou pocit stability v době chaosu.
  • Omezte sledování zpráv.
 Nebuďte permanentně pod záplavou aktualit. Je důležité mít dostatek informací, ale postačuje je vyhledat jen několikrát denně a čerpat je z oficiálních zdrojů.
  • Myslete na své bezpečí, ale neuzavírejte se doma. Je důležité snažit se čelit strachu, který můžeme pociťovat ve všech situacích, protože by mohly obsahovat potenciální nebezpečí.
  • Po prožitém stresu je potřeba odreagování a dočerpání energie. Využívejte zdravé copingové strategie, např. relaxační techniky a dechová cvičení, sportovní aktivity, kulturní zážitky.
  • Posilujte zdravé vztahy mezi lidmi uvnitř akademické obce. Udržujte a pěstujte vztahy se svými spolužáky a kolegy. Univerzita tvoří společenství, z něhož můžeme čerpat sílu.
  • Sledujte, jaké je vaše prožívání a myšlenky. Pokud zaregistrujete změny oproti stavu před tragickými událostmi, neváhejte vyhledat pomoc. Pozornost si zaslouží, pokud cítíte dlouhodobou skleslost, prudce se vám mění nálady, reagujete nepřiměřeně podrážděně, nedokážete na prožité události přestat myslet, zaplavuje vás úzkost, trpíte nespavostí či nesoustředěností a další mimořádné pocity.
  • Všímejte si podobných změn u lidí ve vašem okolí a nabízejte jim pomoc či doporučujte vyhledání odborných služeb. Pamatujte také na vaše blízké mimo akademickou půdu. I oni jsou zprostředkovaně tragickou událostí zasaženi a může pro ně být důležité to s vámi sdílet a ujišťovat se o tom, že jste v pořádku.

Uvedená doporučení jsou obecnými principy, které mohou pomoci zvládnout mimořádně negativní zážitky. Platí však, že reakce každého z nás na zátěžové situace je jedinečná. Profesionální podpora v oblasti duševního zdraví je v takových situacích zásadní. Pokud cítíte potřebu, neváhejte vyhledat krizové linky, akademické poradny a peer chatovou podporu, a to jak v rámci Univerzity Karlovy, tak mimo ni.