Magisterské studium: SZZ se budou konat 17.1. 2022 (v případě většího počtu zájemců i 12.1.).

Obhajoby diplomových prací budou 19.1.2022 (pokud bude více prací než deset, tak i následující den,  20.1.)