Státní závěrečná zkouška z obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti

Datum: 21.05.2024
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (předsedkyně), PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Čas Student/tka
8:00 Ambrušová Orsolya
8:40 Bílková Nikola
9:20 Biroš Marek
10:00 Bokrová Eliška
10:40 Brožová Barbora
11:20 Dostálová Dominika
13:00 Elmerová Eliška
13:40 Hylenová Dominika
14:20 Chmátalová Anna
15:00 Irová Aneta
15:40 Ježková Jitka
16:20 Komrsová Eliška
17:00 Kopecká Emma

 

Datum: 23.05.2024
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (předsedkyně), PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Čas Student/tka
8:00 Kostelánská Dominika
8:40 Křížová Markéta
9:20 Kudějová Alžběta
10:00 Kulikova Ekaterina
10:40 Malinovská Tereza
11:20 Mojžíšová Markéta
13:00 Navrátilová Kristýna, BcA.
13:40 Novák Adam
14:20 Nováková Elena
15:00 Plachá Veronika
15:40 Prudnikova Kateřina
16:20 Raková Pavlína

 

Datum: 24.05.2024
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (předsedkyně), PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Čas Student/tka
8:00 Stržínková Kvěchová Jitka, JUDr.
8:40 Šebestová Tereza Eva
9:20 Šimečková Pavla, Bc.
10:00 Šmídlová Natálie
10:40 Tlustá Štěpánka
11:20 Vohnická Lucie
12:00 Vyjdáková Andrea
12:40 Gavendová Marcela
13:20 Kovaříková Radka
13:50 Hauerová Linda

 

Státní závěrečné zkoušky z metodologie psychologického výzkumu

Datum: 24.5.
Místnost: M303
Komise: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D (předseda), Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Čas Student/tka
8:30 Ambrušová Orsolya
9:00 Bílková Nikola
9:30 Bokrová Eliška
10:00 Brožová Barbora
10:30 Dostálová Dominika
11:00 Elmerová Eliška
11:30 Hylenová Dominika
13:00 Chmátalová Anna
13:30 Irová Aneta
14:00 Ježková Jitka
14:30 Kopecká Emma
15:00 Kostelánská Dominika

 

Datum: 27.5.
Místnost: M303
Komise: Mgr. Ondřej Hrabec (předseda), Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Ph.D., PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Čas Student/tka
8:30 Kulikova Ekaterina
9:00 Malinovská Tereza
9:30 Navrátilová Kristýna, BcA.
10:00 Novák Adam
10:30 Nováková Elena
11:00 Plachá Veronika
11:30 Prudnikova Kateřina
13:00 Raková Pavlína
13:30 Stržínková Kvěchová Jitka, JUDr.
14:00 Šebestová Tereza Eva
14:30 Šmídlová Natálie
15:00 Vyjdáková Andrea

 

Státní závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky

Datum: 28.05.2024
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. (předsedkyně), doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

8:30 Ambrušová Orsolya
8:45 Bílková Nikola
9:00 Brožová Barbora
9:15 Elmerová Eliška
9:30 Hylenová Dominika
9:45 Chmátalová Anna
10:00 Irová Aneta
10:15 Ježková Jitka
10:30 Kopecká Emma
10:45 Kostelánská Dominika
11:00 Křížová Markéta
11:15 Kulikova Ekaterina
11:30 Malinovská Tereza
12:45 Navrátilová Kristýna, BcA.
13:00 Nováková Elena
13:15 Stržínková Kvěchová Jitka, JUDr.
13:30 Šebestová Tereza Eva
13:45 Šmídlová Natálie
14:00 Váňová Barbora, Mgr.
14:15 Vohnická Lucie
14:30 Vyjdáková Andrea

 

Obhajoby bakalářských prací

Datum: 20.5.
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková (předsedkyně), Ph.D., Mgr. David Doubek, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Čas Student/tka Název Práce Vedoucí Oponent
8:00 Ambrušová Orsolya Vzťah sociálnej identity, súnaležitosti a motivácie v procese rozhodovania o zanechaní štúdia do jedného roka od začiatku vysokoškolského štúdia u študentov prvej generácie Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. Mgr Taťána Škanderová
8:40 Hylenová Dominika Akademický stres v souvislosti s přijímacím řízením ke studiu psychologie a následná univerzitní tranzice Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
9:20 Šmídlová Natálie Stres a copingové strategie u ukrajinských uprchlíků studujících vysokou školu v České republice Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. Mgr. Gabriela Dymešová
10:00 Malinovská Tereza Imposter syndrom u vysokoškolských studentů první generace Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
10:40 Šimečková Pavla, Bc. Pohled terapeutů pracujících přístupem zaměřeným na tělo na svou práci doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Mgr. Josef Krejčí
11:20 Bokrová Eliška Úloha subkultur ve škole Mgr. Doubek David, Ph.D. PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
13:00 Bílková Nikola Well-being studentů pedagogických fakult a prevence syndromu vyhoření PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D. Mgr. Lothar Filip Rudorfer
13:40 Mojžíšová Markéta Přechod z domácího vzdělávání do školy a jeho vliv na wellbeing dítěte PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D. PaedDr. Klára Vítková Rulíková
14:20 Křížová Markéta Impostor fenomén a sebehodnocení u českých vysokoškolských studentů PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Mgr. Václav Škvařil
15:00 Kulikova Ekaterina Psychologická a sociokulturní adaptace ukrajinských uprchlíků v České republice. Role kulturní inteligence PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Mgr. David Doubek, Ph.D.
15:40 Chmátalová Anna Sebehodnocení čtení u žáků 2. stupně ZŠ PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
16:20 Ježková Jitka Pohled pracovníků dětského domova na kvalitu života a životní spokojenost jejich klientů PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. Mgr. Lenka Vídršperková, Ph.D.
17:00 Navrátilová Kristýna, BcA. Genderové rozdíly ve svědectvích z Osvětimi PhDr. Hana Valentová, PhDr. PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
17:40 Mildnerová Klára Obecné povědomí o sebevražednosti seniorů Mgr. Jitka Taušová, Ph.D. PhDr. Daniel Kubín

 

Datum: 22.5.
Místnost: M303
Komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková (předsedkyně); Ph.D., Mgr. David Doubek, Ph.D.; Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Čas Student/tka Název Práce Vedoucí Oponent
8:00 Rozhonová Andrea Odlišné cesty k sebepřijetí mužů a žen s poruchami autistického spektra Mgr. Anna Vozková, Ph.D. PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
8:40 Nováková Elena Co kreslí chlapci a dívky v mladším školním věku? PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
9:20 Stržínková Kvěchová Jitka, JUDr. Náročná rozvodová situace z pohledu rodičů PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
10:00 Weigelová Hana, DiS. Distanční vzdělávání dětí a dospívajících v Dětském domově PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
10:40 Lešková Adéla Souvislost vizuální pozornosti a čtení na počátku školní docházky doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
11:20 Peksová Veronika Projevy morfo-syntaktických znalostí u předškolních dětí s vývojovou jazykovou poruchou doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. PhDr. Anna Páchová, Ph.D.
13:00 Irová Aneta Vztah mezi hodnocením, sebehodnocením a metakognicí u dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. PhDr. Anna Páchová, Ph.D.
13:40 Kopecká Emma Rodičovské konceptualizace, praktiky a prožitky aktivní mediace digitálních technologií u dětí předškolního věku Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. PhDr. Radka High, Ph.D.
14:20 Brožová Barbora Subjektivní wellbeing přírodovědně nadaných dospívajících PhDr. Radka High, Ph.D. Mgr. Ing. Petra Topková
15:00 Šebestová Tereza Eva Moudrost a wellbeing Mgr. Ing. Petra Topková PhDr. Radka High, Ph.D
15:40 Tlustá Štěpánka Reflektovaná zkušenost mladých dospělých s vyrůstáním v křesťanské komunitě PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
16:20 Hauerová Linda Průniky ekologického aktivismu a spirituality- případová studie PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. Kučera Miloš, doc. PhDr., CSc.
17:00 Kostelánská Dominika Ortorexie a sebezvěcňující sebepojetí PhDr. Miroslav Klusák, CSc. Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.