STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2024      

V pondělí 4. 3. 2024 v 16.00 (M006) proběhne katedrové kolo studentské soutěžní konference

Přihlásit se mohou studenti se svými dokončovanými (Bc. a Mgr.), či již obhájenými (Bc.) pracemi, výzkumnými projekty.

Máš chuť se zúčastnit?

Do neděle 3.3. je ještě možné přihlásit se k účasti –  kontaktuj dr. Hanu Valentovou  (hana.valentova@pedf.cuni.cz)

Chceš se nechat inspirovat, podpořit vystupující, zapojit se do diskuse?

Přijď se podívat.

 

Aktuální program konference:

  • Agáta Hájková Souvislost schopnosti rozpoznáváni emočních výrazů tváře s rizikovými a protektivnimi faktory duševního zdraví
  • Adam Paták: Zkušenost psychoterapeutické práce se suicidálními klienty: interpretativní fenomenologická analýza.
  • Lucie Horáčková: Spánková edukace u studentů středních škol
  • Renata Kadyrová: Záměrné sebepoškozování v adolescenci retrospektivním pohledem
  • Zuzana Získalová:  Užití krizové intervence školními psychology