Stávku školských odborů podporujeme.

I my k tomu máme docela pádné důvody. Nejde zdaleka jen o chiméru 130% průměrného platu pro učitele, o které bylo od počátku jasné, že nebude dodržena. Vláda vedená i ve vzdělávací politice hlavním principem ušetřit za každou cenu především oslabuje a rozděluje všechny, kteří by měli společně zajistit kvalitu vzdělávání. Nejprve ze slibu zákonného navýšení platů dodatečně vyňala další pedagogické pracovníky – např. asistenty pedagoga, speciální pedagogy a školní psychology. Ti patří mezi nejzranitelnější profese, zejména tím, že jsou stále financováni z krátkodobých evropských projektů. Již dnes tito dnes stále významnější pedagogické pracovnice a pracovníci žijí v nejistotě tzv. prekérního zaměstnání.

Podobně došlo nebo dojde k omezení počtu asistentů pedagoga, státem hrazené tzv. pedagogické intervence (doučování), zvyšování počtu žáků ve třídách nebo ke zhoršení podmínek pro dělení tříd na skupiny v klíčových předmětech.

Jako katedra zajišťující psychologickou přípravu budoucích učitelů a připravující psychology pro školský systém protestujeme proti těmto  krokům vlády. Vzletné deklarace, vize a cíle se v jejich světle jeví jako pokrytectví. Na vzdělání našich dětí se nedá šetřit.