Lidé na katedře

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): stanislav.stech@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 547

Číslo místnosti: M404

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumná témata:

 •  člen Oborové rady doktorského studia
 • školní socializace, učitelská profese, školní psychologie, vztah pedagogického výzkumu a vzdělávací politiky

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy, od r. 2001 pod názvem Čeští žáci a základní škola po deseti letech: vývoj a změny pohledem psychologie a oborových didaktik. Výzkumný záměr MŠMT MSM 114100002. Nositel UK-PedF. Trvání: 01.01.1999 – 31.12.2004 – hlavní řešitel
 • Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GA16-21302S), Trvání projektu: 01.01.2016 – 31.12.2018 – řešitel
 • Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty postoje, argumentace a zkušenosti. Noaitel: Sociologický ústav AV ČR, Poskytovatel: MŠMT, Projekt OP VVV, Trvání projektu: 01. 02. 2020 – 31.12.2022 – řešitel.
Publikační činnost
 • ŠTECH, Stanislav. L’éducation inclusive, un catalyseur des malaises du système scolaire tchèque in KOHOUT-DÍAZ, M. (ed.) Tous à l´école! Bon-heurs,malentendus et paradoxes de l´éducation inclusive. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, coll. Études sur l´éducation, 2018, p. 100 – 110 .
 • ŠTECH, S. Transmettre et légitimer: un jeu de force entre chercheurs, experts et décideurs politiques. Le cas de la mise en place de l’éducation inclusive en République tcheque. Revue française de pédagogie [online], 2017, vol. 51, s. 11-21. ISSN 2105-2913.
 • ŠTECH, Stanislav. Kognitivní vývoj mezi reprodukcí a inovací. In SLAVÍK, J.; CHRZ, V.; ŠTECH, S. (eds.): Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013, s. 29 – 44. ISBN 978-80-246-2335-1. (Cognitive development between reproduction and inovation)
 • ŠTECH, Stanislav. ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. (Introduction to school psychology)
 • ŠTECH, Stanislav. Lev Vygotski et Georges Politzer: Le point de vue du développement comme élément constitutif du fait psychologique. In FRIEDRICH, J.; HOFSTETTER, R.; SCHNEUWLY, B. (eds.): Une science du développement humain est-elle possible? Controverses du début du XXe siecle. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013, s. 189 – 204. ISBN 978-2-7535-2186-5 (The developemental approach as the constitutive fact of psychology)
 • RENDL, M.; ŠTECH, Should Learning (Mathematics) at School Aim at Knowledge or at Competences? Orbis Scholae, 6, 2012, 2, pp. 22-39. ISSN 1802-4637
 • ŠTECH, Stanislav. L´usage de la notion de „crise“ dans les récits disciplinaires de la psychologie. In CLOT, Y. (ed.): Vygotski maintenant. Paris: La Dispute, 2012, s. 23 – 40. ISBN 978-2-84303-224-0 (The accounts of the crisis in psychology).
 • ŠTECH, Stanislav. School Mathematics As A Developmental Activity in WATSON, A.; WINBOURNE, P.(eds.): New Directions for Situated Cognition in Mathematics Education. London: Springer, 2008, s. 13-30. ISBN-13: 978-0-387-71577-3