Milé studentky a milí studenti,
je nám ctí Vás informovat, že naše katedra  je členem Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR).
Sdružení vzniklo s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi jednotlivými katedrami a univerzitami, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti a dobrou praxi a podporovat zájmy studentů a studentek psychologie a psychologické komunity v České republice.
Ve sdružení je zapojeno všech deset kateder psychologie v ČR, které zajišťují bakalářský nebo magisterský studijní program Psychologie s českou akreditací. Tyto katedry podepsaly dne 7. listopadu 2023 společné Memorandum o spolupráci.
Členové SKP ČR jsou zástupci fakultních pracovišť svých domovských organizací, vysokých škol v České republice, jejichž hlavní činností je pedagogická a vědecká činnost a realizace bakalářského nebo magisterského studijního programu Psychologie, nebo obsahově ekvivalentního dle standardu EuroPsy (dle EFPA), který má platnou akreditaci vydanou v ČR.
Naši katedru zastupuje doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Aktuálním zájmem SKP ČR je spolupráce Členů ve třech základních oblastech:
1, V oblasti vzdělávání sdružení spolupracuje při plánování a realizaci společných přednášek pro studenty, hostování akademiků a při organizaci akcí, například Mezinárodních studentských psychologických dnů.
2, V oblasti vztahů v odborné psychologické komunitě sdružení posiluje spolupráci s dalšími organizacemi, například s Českomoravskou psychologickou společností nebo Asociací studentů psychologie Psychočas, a podílí se na realizaci společných aktivit (např. sympozia nových docentů a profesorů psychologie).
3, V oblasti aktivit, které jsou spojené s širším rámcem fungování psychologické profese, pak sdružení vede dialog s klíčovými subjekty a institucemi, které se podílejí na formulování dokumentů a závazných pravidel – zejména v souvislosti s kvalifikací psychologů (např. kurz Psycholog ve zdravotnictví, resp. zákon č. 96/2004 Sb.), změnou zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)  a návrhem legislativní úpravy vztahující se k psychologickým a psychoterapeutickým službám.
Členové SKP ČR:
● Katedra psychologie a věd o životě Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
● Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
● Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
● Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
● Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
● Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
● Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
● Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
● Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
● School of Psychology, University of New York in Prague

Více informací naleznete na stránkách SKP ČR, www.skpcr.cz.