Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na:

                                        Konferenci Den se školní psychologií

Datum: 17. 6. 2024

Čas:     9:00 – 16:00

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1

 

TÉMA KONFERENCE:

 “ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 2030+

Školní psychologie a školní poradenské služby obecně se připravují na velkou změnu v souladu s vládní strategií 2030+. Od 1. 1. 2025 mají být dle novely školského zákona a novely vyhlášky o pedagogických pracovnících zařazeni jako stálá součást školních poradenských pracovišť školní psychologové a školní speciální pedagogové. Jak tato změna ovlivní nastavení systému poradenských služeb? Školní psycholog 2030+ chápeme ale také v souvislosti s nároky na práci a kompetence školního psychologa.

Očekáváme tedy příspěvky věnující se změnám v práci psychologů na školách; sdílení “dobré praxe” při práci s klienty i v rámci ŠPP; příspěvky věnující se potřebám pracovníků ŠPP při práci ve škole.

Součástí konference bude také diskuzní panel ve spolupráci s Asociací školní psychologie, kde budeme reflektovat očekávané legislativní změny a jejich dopad na fungování poradenských služeb ve škole.

 

Odborný tým konference: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

 

Přihláška na konferenci zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG0OJI4CFad3Ak-6AqCToi-qt-mPDHLiL_rYk9bs3rJ8-29w/viewform?usp=sharing

 

Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2024 nebo při naplnění kapacity, konference je pro registrované ZDARMA