Lidé na katedře

PhDr. Petr Goldmann

Kontakt

Emailová adresa (fakultní):

Telefon:

Číslo místnosti:

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
Publikační činnost