Lidé na katedře

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Kontakt

Emailová adresa: miroslav.klusak@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 546

Číslo místnosti: M411

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné zájmy:

věcné učení, dětské hry, vývoj mravního usuzování, kreslení v předškolním a školním věku, vztahy mezi kognitivními schopnostmi v předškolním věku, Piagetovo pojetí kognitivního vývoje

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • Spoluřešitel projektů GAČR „Žák v měnících se podmínkách současné školy” – autor a spoluautor kapitol o vývoji kresby, orientace v čase a prostoru v Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy (Praha: Karolinum, 2005).
  • Řešitel a spoluřešitel projektu GAČR GA406/06/1311 – spoluautor Dětské hry-games. (Praha: Karolinum, 2010);
  • Řešitel projektu GAČR GAP407/10/0807 – autor Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. (Praha: Karolinum, 2014)

 

Publikační činnost

Klusák M. Morální vývoj školáků a předškoláků: paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta . Praha: Karolinum, 2014, 261 s. ISBN 978-80-246-2325-2.

Klusák M. K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta. Studia peadagogica, 2012, vol. 17, s. 93-107. ISSN 1803-7437.

Klusák M. Ať žáci a žákyně hrají kuličky!? In Kaščák O., Pupala B., Škola – statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 256-261. ISBN 978-80-8078-459-1.

Klusák M., Slavík J. Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku. Československá psychologie, 2010, vol. 54, s. 113-125. ISSN 0009-062X.

Klusák M., Kučera M. Ke klasifikaci dětských her. Národopisná revue, 2010, vol. 20, s. 185-194. ISSN 0862-8351.

Klusák M. Hry školních dětí – samoúčelná spolupráce, soutěž, šikana?. Pedagogický časopis – Journal of pedagogy, 2010, vol. 1, s. 49-63. ISSN 1338-1563.

Klusák M., Slavík J. Kresba postavy pána – její vývoj v mladším školním věku. In Miovský M., Čermák I., Chrz V., Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 187-208. ISBN 978-80-247-1707-4.

Klusák M., Kučera M. Dětské hry – games . Praha: Karolinum, 2010, 574 s. ISBN 978-80-246-1758-9.