Lidé na katedře

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa : klara.spackova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 414

Číslo místnosti: M409

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné zájmy: rozvoj čtenářské gramotnosti, problematika specifických poruch učení, osvojování cizího/druhého jazyka, diagnostika jazykových a čtenářských dovedností

Aktivity na katedře: kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami, pracovník v psychologické akademické poradně (https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/psychologicke-poradenstvi/)

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

2018 – 2021  TAČR, č. TL0100365 Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie, člen řešitelského týmu

2019 – 2021 GA UK, č. 408119 Záměrné učení kolokací ve skupinové výuce, spoluřešitel

2017 – 2019  OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnost, koordinátor vzdělávacího modulu Gramotnosti – čtenářská gramotnost, odborný pracovník

2013 – 2015 GAČR, č. 13-20678S Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, výzkumná pracovnice

2008 – 2009  ELDEL (Enhancing literacy development in european languages) –  výzkumný asistent pověřený supervizí administrátorů dat v projektu

2004 – 2006 Predictors of literacy achievement across orthographies: effects of regularity ( dr. Markéta Caravolas), výzkumný asistent

Publikační činnost

Špačková, K., Seidlová Málková, G, Kucharská, A. (2015). Vývojová Dynamika Čtení – Dekódování. In.    Kucharská, A et al. Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015, str.57-83. ISBN 978-80-7290-862-2.

Kucharská, A., Seidlová Málková, G., & Špačková, K. (2015) Porozumění čtenému – vývojová dynamika a jeho předpoklady In Kucharská et al. Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – lPedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-862-2.

Špačková, K. (2016). Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování i porozumění textu? Psychologie pro praxi 1–2/2016, LI, s. 95–107.

Kucharská, A. & Špačková, K. (2016) Measures of comprehension for Czech first- to fourth-grade pupils In Morin, M.-F., Alamargot, D. & Gonçalves, C. Quelques perspectives en lecture et en écriture chez les élèves de 5 à 12 ans. Communication présentée au Symposium international sur la litéracie à l’école/International Symposium for Educational Literacy (SILE/ISEL), Jouvence, Québec, Canada.Sherbrooke: Éditions de l’Université de Sherbrooke.

Špačková, K. et al. (2016). Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu.Praha: PedF UK. ISBN: 978-80-7290-863-9

Špačková, K. (2017). Text comprehension in Czech fourth-grade children with dyslexia. Journal of Language and Cultural Education [online], 2017, vol. 5, s. 1-19. ISSN 1339-4584.

Špačková, K., & Seidlová Málková, G. (2017). Contributions to the research on the relationship of language skills and literacy acquisition in the Czech literature. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, I, 3, 3-13. Praha: PedF UK.

Špačková, K., & Kucharská, A. (2017). Increasing quality in education of pupils, development of key competencies,educational areas and literacies. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, I, 3, 79-83. Praha: PedF UK.

Pražáková, K., & Špačková, K. (2018) Přesnost a rychlost ve vnímání množství a jejich využití při diagnostice dyskalkulie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, II, 2, 69-90. Praha: PedF UK.

Kacafírková, P. & Špačková, K. (2019). Lexikálně orientované přístupy ve výuce anglického jazyka. Didaktické studie, 11(1), 125-141. 

Špačková et al. (2019) Vzdělávací modul Čtenářská gramotnost s metodikou. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7603-054-1