Lidé na katedře

PhDr. Ivana Líbalová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: mail@ivanalibalova.cz

Telefon:

Číslo místnosti:

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

 • Správa archivu diagnostických pomůcek na Katedře psychologie Pedf UK
 • Výzkumné zájmy: psychologická diagnostika, psychopatologie, klinická psychologie, psychoterapie, adiktologie, citová vazba, prevence duševních obtíží

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
Publikační činnost
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Šikana v předškolní výchově. Poradce ředitelky mateřské školy[online]. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://poradcems.cz/sikana-v-predskolni-vychove/
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Kde je hranice psychického zdraví? Poradce ředitelky mateřské školy[online]. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://poradcems.cz/hranice-psychickeho-zdravi/
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Dítě v kruhu rodiny. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, VIII(9), 46-51.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana a Olga KLEMPÍŘOVÁ. Karta pacienta. Psychoterapie. 2018, 12(3), 221-233. ISSN 1802-3983.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Poruchy příjmu potravy. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2019, VI(6), 16-20. ISSN 2336-1212.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Poruchy chování, poruchy aktivity a pozornosti a závislosti ve školní třídě. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2019, VI(5), 6-14. ISSN 2336-1212.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Pacient komorbidně užívající více návykových látek. MIOVSKÝ, Michal. Diagnostika a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Praha: Grada, 2018, s. 95-105. ISBN 978-80-271-0387-4.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Sebevražedné a sebepoškozující jednání u dětí. Integrace a inkkluze ve školní praxi. 2018, VI(4), 10-17. ISSN 2336-1212.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Obsedantně-kompulzivní porucha, sociální fobie a panické ataky v dětském věku. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2018, VI(3), 6-14. ISSN 2336-1212.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Úzkostné a depresivní obtíže u dětí. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2018, VI(2), 6-12. ISSN 2336-1212.
 • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Společné prožití Památky zesnulých s dětmi. Poradce ředitelky mateřské školy. 2018, VIII(2), 44-46.