Lidé na katedře

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: hana.valentova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 542

Číslo místnosti: M407

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • OPVVV – SC1 Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (2017-2019), odborná pracovnice
  • GAUK č. 408119 Záměrné učení kolokací ve skupinové výuce (2019-2021), spoluřešitel
Publikační činnost

Brummer, M., & Valentová, H. (2019). Zloději nebo strašidla: čeho se bojí české děti? E-psychologie, 13(3), 1-24. https://doi.org./10.29364/epsy.348.