Lidé na katedře

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): anna.pachova@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti:

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné zájmy: učitelské vyhoření, techniky učitelského sdílení, kritická místa výuky matematiky, kognitivní funkce a jejich trénink, problematika žáků z vyloučených lokalit

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • Člen týmu TAČR Učitelská supervize (2018-2021)
  • Člen týmu GAČR GA16-21302S Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (2016-2018)
  • Člen týmu GAČR GA16-06134S Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům (2016-2018)
Publikační činnost

Páchová, A., & Francová, V. (2019). Sociální reprezentace vyhoření z pohledu vyučujících:„vyhoření“ mezi zkušeností a analytickou kategorií. Pedagogická orientace29(1).

Páchová, A., & Francová, V. (2019). Vedení školy jako činitel spokojenosti učitelů. Scientia et Societas, XV (1).

Páchová, A., Bittnerová, D., Franke, H., Rendl, M., & Smetáčková, I. (2018). Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit. Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, Katedra psychologie.

Havlíčková, R., Hříbková, L., Páchová, A. (2015). Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy. In  N. Vondrová (Eds.), Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků (s. 27 – 132). Praha: Karolinum