Byly vyhlášeny výsledky ceny AGON pro mimořádně zdařilé závěrečné práce.

Z naší katedry byly fakultní komisí oceněny následující práce:

květen-červen 2023

  • Hájková Agáta: Souvislost schopnosti rozpoznávání emočního výrazu tváře s rizikovými a protektivními faktory duševního zdraví
  • Tauchmanová Adéla: Reakce matky na coming out dítěte s homosexuální či bisexuální orientací
  • Dvořáková Barbora: Vztah mezi empatií a dimenzemi profesionální kvality života u klinických psychologů
  • Jiřičková Eva: Prostě se na chvíli zastavit. Proces náboženské konverze v kontextu pandemie covidu-19: interpretativní fenomenologická analýza
  • Večeřová Eliška: Balancování otevřenosti v komunikaci rodičů s malými dětmi

 

září 2023

  • Slavanska Anastasia: Záchvatovité přejídání: spouštěče a strategie zvládání
  • Novotný Ondřej: Zkušenost nebinárních osob se sebeprezentací a genderovou expresí (z fenomenologické perspektivy)

 

Všem oceněným gratulujeme.