Lidé na katedře

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): milos.kucera@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 546

Číslo místnosti: 411

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • školní etnografie, vývojová psychologie, psychoanalýza (Freud a Lacan); psychobiografie; pohádky;
  • interpretace lyriky

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • GAČR s Pražskou skupinou školní etnografie
Publikační činnost
  • Šmajdová Búšová, Katarína a Kučera, Miloš. Profesionální rodičovství: Etnografická studie. Praha: Karolinum, 2015. -223 s.
  • Kučera, Miloš: Pud u Freuda. Praha: Karolinum, 2017. -531 s.
  • Kučera, Miloš: Rilkovy „Sonette an Orpheus“: Interpretace (a překlad). Praha: Karolinum, 2018. -431 s. (Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin r. 2018.)
  • Kučera, Miloš. Rilkovy „Duineser Elegien“: Interpretace a (deklamace). Praha: Karolinum, 2019. -231 s.