Lidé na katedře

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 547

Číslo místnosti: M404A

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • Výzkumné zájmy: psychologie hry, výzkum digitálního hraní, game studies, kyberpsychologie, kvalitativní metodologie
  • Člen komise obhajob oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
  • Člen komise státních závěrečných zkoušek oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
  • Katedrový koordinátor přijímacího řízení do oborového bakalářského i navazujícího magisterského studia psychologie
  • Popularizace výzkumu digitálních her: sloupkař deníku Metro, další publikační činnost

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

2021-2023 GAČR: Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let)

2017-2019: Člen řešitelského týmu projektu GA ČR Styly ego integrity v životních příbězích seniorů (GAP407/17/02634S)

2017-2019: OP VVV Analýza a úprava systémů přijímacího řízení na PedF (2362-42). Koordinátor za katedru psychologie

2011-2013: Spoluřešitel projektu GA UK (684112) Flow a kontrola času při hraní počítačových her.

Publikační činnost

Hrabec, O. (2017). Categorizing Play Styles in Competitive Gaming. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 9(4), 62-88.

Hrabec, O., & Chrz, V. (2015). Flow Genres: The Varieties of Video Game Experience. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations7(1), 1-20.

Hrabec, O., Chrz, V., & Poláčková Šolcová, I. (2019). Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity. Československá psychologie, 63, 497-509.

Lukavská, K., Hrabec, O., & Chrz, V. (2016). The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players‘ Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 277-282.  

Hrabec O., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I. (2017). Kdyby život byl videohrou: Herní styl z perspektivy ego integrity. In E. Maierová, L. Viktorová, & J. Suchá (Eds.), Sborník z konference PhD Existence 2017: Psychologie v době internetu (s. 80-86). Olomouc: UPOL.

Kiraly, O., Bothe, B., Ramos-Diaz, J., Rahimi-Movaghar, A., Lukavska, K., Hrabec, O., Miovsky, M., Billieux, J., Deleuze, J., Nuyens, F., Karila, L., Griffiths, M. D., Nagygyorgy, K., Urban, R., Potenza, M. N., King, D. L., Rumpf, H. J., Carragher, N., Demetrovics, Z. (2019). Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): Psychometric properties across seven language-based samples. Journal of Behavioral Addictions 33(1), s. 91-103.