Lidé na katedře

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: olga.kucerova@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti: M409

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

gramotnostní dovednosti (problematika psaní), školní psychologie, pedagogická psychologie, školní úspěšnost/neúspěšnost

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • TAČR Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie
  • GAUK Vývoj písemného projevu žáků od 1. do 5. třídy základní školy (č. 311015), 2015–2017
  • GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika P407/13-20678S, 2013–2015.
Publikační činnost
  • Kučerová, O., Kucharská, A., & et al. (2018). Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách. Praha: PedF UK.
  • Kučerová, O., Karasová, M. & Kucharská, A. (přijato). Expressive writing in the Czech counselling system. In 3rd International Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions 2019. Nicosia, University of Cyprus.
  • Kučerová, O. & Kucharská, A. (2018). Acquiring penmanship and writing skills from the first to fifth grade of primary school: Joined-up writing vs. Comenia Script. Journal of Language and Cultural Education. 6(2), 1-16.
  • Hoždorová, Z. & Kučerová, O. (2017). Silent reading comprehension in fifth grade pupils. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 1(3), 55-65.