Lidé na katedře

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa : david.doubek@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 546

Číslo místnosti: M411

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumně se věnuje problematice na pomezí psychologie a kulturní antropologie. Jako člen Pražské skupiny školní etnografie se věnoval etnografickému výzkumu sociálních vztahů dětí ve třídě a jejich vývoje. S kolegy z PSŠE D. Bittnerovou a M. Levínskou se dlouhodobě věnoval výzkumu v oblasti sociálního vyloučení zejména ve vztahu ke vzdělání a sociální práci. Má rozsáhlé výzkumné zkušenosti v oblasti kvalitativního výzkumu.

Na katedře působí v oblasti mezinárodních vztahů jako koordinátor Erasmus+.

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
Publikační činnost

DOUBEK, David – BITTNEROVÁ, Dana – LEVÍNSKÁ, Markéta. Dohled a okraj: rozhodovací procesy. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7571-008-6.

DOUBEK, David. Zábava a volný čas. In: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0924-X.

DOUBEK, David. Vytváření skupin mezi vrstevníky – spolužáky. In: Psychický vývoj dítěte : od 1. do 5. třídy / Pražská skupina školní etnografie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0924-X.

DOUBEK, David – LEVÍNSKÁ, Markéta – BITTNEROVÁ, Dana. Roma as the Others. Intercultural Education. 2015, 26(2), 131-153. ISSN 1467-5986. DOI 10.1080/14675986.2015.1027084.

DOUBEK, David – LEVÍNSKÁ, Markéta – BITTNEROVÁ, Dana. Pomoc a pořádek. Kulturní modely v pomáhajících profesích. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 305 s. ISBN 978-80-87398-48-7.

DOUBEK, David – LEVÍNSKÁ, Markéta. Příběh jednoho neuskutečněného projektu: Pokus o vícehlasou narativní rekonstrukci politického konfliktu. Biograf. 2017, 2016(63-64), 3-44. ISSN 1211-5770.

DOUBEK, David. Amizia e igiene: uno squadro nella vita di tre gruppi di ragazzi di una quarta elementare di Praga. In: Etnografia dellEducazione in Europa. Milano: Edizioni Unicopli, 2003, ISBN 88-400-0906-X.

DOUBEK, David – LEVÍNSKÁ, Markéta. Us and Them – what categories reveal about Roma and non-Roma in the Czech Republic. In: INTERNATIONAL HANDBOOK OF INTERPRETATION IN EDUCATIONAL RESEARCH METHODS. 1 vyd. Dordrecht: Springer, 2015, Springer International Handbooks of Education, s. 599-623. ISBN 978-94-017-9281-3.

LEVÍNSKÁ, Markéta – BITTNEROVÁ, Dana – DOUBEK, David. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze, 2011. 308 s. ISBN 978-80-87398-18-0.

LEVÍNSKÁ, Markéta – BITTNEROVÁ, Dana – DOUBEK, David. Roma Minority in the Czech Republic. In: ÓHIDY, Andrea – FORRAY, Katalin. Lifelong Learning and the Roma Minority in Central and Eastern Europe. 1 vyd. Neuiveden: Emerald publishing limited, 2019, s. 71-95. ISBN 978-1-83867-260-7. DOI 10.1108/978-1-83867-259-120191005.

LEVÍNSKÁ, Markéta – DOUBEK, David. Alice: Overcoming the Border Motto: „I Am No Longer Afraid of the World“. The Urban Review. 2017, 49(3), 478-497. ISSN 0042-0972. DOI 10.1007/s11256-016-0395-4.