Lidé na katedře

Mgr. Anna Vozková

Kontakt

Emailová adresa: vozkova.anna@gmail.com

Číslo místnosti: –

Konzultační hodiny (Po dohodě emailem)

Vyučované předměty

Téma disertační práce: Začínající vyučující a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: vliv self-efficacy a kolektivní efficacy

Školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • self-efficacy a kolektivní efficacy
  • školní a pedagogická psychologie
  • podpora pro vyučující, začínající vyučující
  • PAS – poruchy autistického spektra a jejich terapie
  • Aspergerův syndrom
  • Rozvoj sociálních a emočních kompetencí

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

TAČR (TL01000399) Supervize – prevence učitelského vyhoření – člen výzkumného týmu

GAUK – Začínající vyučující a žáci se SVP: vliv individuální self-efficacy a kolektivní efficacy

Publikační činnost

Smetáčková, I. & Vozková, A. (2016). Matematická self-efficacy a její měření v průběhu základní školy. E-psychologie, 10(1), 18-33.

Smetáčková I., Topková, P., Vozková, A. (2017). Vývoj a pilotáž škály učitelské self-efficacy. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 7(2), 26-46. http://dx.doi.org/10.11118/lifele2017070226.

Vozková, A. (2018). Učitelská kolektivní efficacy. E-psychologie, 12(4), 47-60. https://doi.org./10.29364/epsy.331

Vozková. A. & Vanek. M. (2018). DVA ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ NA JEDNÉ ŠKOLE ANEB „JE 0,5 + 0,5 VĚTŠÍ, MENŠÍ NEBO ROVNO 1?“. Školní psycholog, 19(1), 24 – 32.

2017 – Příspěvek na konferenci Novinky v pedagogické a školní psychologii: Dva školní psychologové na jedné škole

2018 – Příspěvek na konferenci Den se školní psychologií: Motivace u dětí se speciálními potřebami