ZPRÁVA PRO ABSOLVENTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA NAŠÍ KATEDŘE

V uplynulých měsících se v důsledku změny pravidel projektů financovaných z programu OP VVV (resp. jejich interpretace) objevily u některých absolventů a absolventek našich starších studijních programů pochybnosti, zda splňují kvalifikační předpoklady na pozici psychologa/žky v projektech OP VVV. Obrátili jsme se v této souvislosti na MŠMT.

MŠMT potvrdilo, že jak bakalářský studijní obor Psychologie a speciální pedagogika (7701R013) a na něj navazující magisterský program Psychologie, tak i magisterský studijní obor Psychologie a Pedagogika splňují zákonem dané podmínky pro výkon pozice psychologa v projektech OP VVV. V druhém případě je vhodné používat pro doložení kvalifikace nejen diplom, ale rovněž jeho dodatek.