Lidé na katedře

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): katerina.lukavska@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti: M404A

Konzultace prosím vždy dopředu domlouvejte emailem. 

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

 • Zabývám se obecně kvantitativními výzkumnými designy a statistickými metodami zpracování dat v psychologii.
 • Ve vlastním výzkumu se orientuji zejména na moderní technologie, jejich bezpečné a taky rizikové užívání (digitální závislosti, FOMO apod.).

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • (2020–nyní) GAČR 20-08583S, řešitel, téma: Krize, prožívání a růst ve středním věku
 • (2018–2020) GAČR 17-02634S, řešitel, téma: Styly ego-integrity v životních příbězích starých lidí
 • (2012–2015) GAUK, hlavní řešitel, téma: Flow fenomén a kontrola času při hraní počítačových her
 • (2009–2011) GAUK, hlavní řešitel, téma: Analýza počítačových her typu MMORPG a osobnostních charakteristik hráčů
Publikační činnost
 • Kulhánek, A., Lukavská, K., Švancarová, I., Fidesová, H., & Gabrhelík, R. (2019). Changes in tobacco use patterns and motivation to quit related to the new smoke-free legislation in the Czech Republic. Journal of Public Health.
 • Filip, M., Lukavská, K., & Šolcová, I. P. (2019). Dialogical and Integrated Self in Late Adulthood: Examining Two Adaptive Ways of Growing Old. The International Journal of Aging and Human Development.
 • Lukavská, K. (2018). The immediate and long-term effects of time perspective on Internet gaming disorder. Journal of behavioral addictions, 1-8.
 • Király, O., Bőthe, B., Ramos-Diaz, J., Rahimi-Movaghar, A., Lukavska, K., Hrabec, O., … & Karila, L. (2018). Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): Measurement invariance and cross-cultural validation across seven language-based samples. Psychology of Addictive Behaviors.
 • Lukavská, K., Hrabec, O., & Chrz, V. (2016). The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players‘ Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 277-282.
 • Košťál, J., Klicperová-Baker, M., Lukavská, K., & Lukavský, J. (2016). Short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI–short) with and without the Future-Negative scale, verified on nationally representative samples. Time & Society, 25(2), 169-192.
 • Lukavská, K. (2012). Time Perspective as a Predictor of MMORPG Playing. Cyberpsychology, Behavior, and Social networking, 15(1): 50-54.
 • Lukavská, K., Klicperová, M., Lukavský, J., Zimbardo, P. G. (2011). ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 4:356-373.