Lidé na katedře

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): irena.smetackova@pedf.cuni.cz

Telefon:  221 900 519

Číslo místnosti: M408

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • Vedoucí katedry
  • Výzkumné zájmy: učitelská identita, učitelský stres a syndrom vyhoření, sociální opora a kolegiální sdílení v učitelství; vývoj genderové identity a sexuální orientace; rovnost ve vzdělávání; kulturně-psychologické a socio-kognitivní přístupy k učení

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

• Učitelská supervize – prevence syndromu vyhoření, TAČR (2018-2021), hlavní řešitelka
• Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory, GAČR (2016-2018), hlavní řešitelka
• Gender-related challenges in European education systems, EIGE (2016-2017), nositel: MIGS a IRS, spoluřešitelka
• Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům, GAČR (2016-2018), spoluřešitelka, hlavní řešitelka: Doc. PhDr. Naďa Vondrová, CSc.
• Legitimizace stereotypů v české společnosti, GAČR (2014-2016), spoluřešitelka, hlavní řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
• Rovnost 2.0. – Etnicita a gender na prvním stupni základních škol, Norské fondy (2015-2016)., nositel: Otevřená společnost, o.p.s., hlavní řešitelka
• Nerovné školy – nerovné šance, GAČR (2011–2014), spoluřešitelka, hlavní řešitel: Mgr. David Greger, Ph.D.
• Kritická místa výuky matematiky na základních školách, GAČR (2011-2014), spoluřešitelka, hlavní řešitelka: Doc. PhDr. Naďa Vondrová, CSc.

Publikační činnost

• Smetackova, I., Viktorova, I., Lauermann, M., & Jones, Ch. (2020). Community Schools in Selected Eastern European and Eurasian Countries: Implementation Processes and Results. Peabody Journal of Education. doi: 10.1080/0161956X.2019.1702420
• Smetackova, I., Viktorova, I., Pavlas Martanova, V., Pachova, A., Francova, V., & Stech, S. (2019). Teachers Between Job Satisfaction and Burnout Syndrome: What Makes Difference in Czech Elementary Schools. Frontiers in Psychology, 10:2287. doi: doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02287
• Smetáčková, I., Viktorová, I., Štech, S., Pavlas-Martanová, V., Páchová, A., Francová, V., & Ptáček, R. (2019). Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie, 63 (4), 386-401.
• Ptáček, R., Vnukova, M., Raboch, J., Smetackova, I., Sanders, E., Svandova, L., & Stefano, G. B. (2019). Burnout Syndrome and Lifestyle Among Primary School Teachers: A Czech Representative Study. Medical Science Monitor, 25, 4974-4981.
• Hnilica, K., Francová, V., Komárková, T., & Smetáčková, I. (2018). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
• Smetáčková, I. (2018). Obliba školní matematiky a její souvislost s externím hodnocením a sebehodnocením. Scientia in educatione, 9 (2), 44-56.
• Smetáčková, I., Lojdová, K., & Doubek, D. (2018). Paradoxní diskurz normalizace jinakosti?. Pedagogická orientace, 28 (2), 207-212.
• Smetáčková, I., Viktorová, I., Pavlas Martanová, V. & Topková, P. (2018). Ředitelská vize a vztahy v učitelském sboru: srdcaři, manažeři a přežívači. Psychologie pro praxi, 53 (1), 59-75.
• Smetáčková, I. & Pavlík, P. (2017). Studium genderově netradičního oboru střední školy: důvody volby a hodnocení zkušenosti. Lifelong Learning, celoživotní vzdělávání, 7 (3), 46-66.
• Smetáčková, I., Vondrová, E. & Topková, P. (2017). Zvládání stresu a syndrom vyhoření u učitelek a učitelů ZŠ. E-pedagogium, 10 (1), s. 59-75.
• Hnilica, K., Francová, V., Komárková, T. & Smetáčková, I. (2017). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Československá psychologie, 61 (2), 109-122.
• Smetáčková, I. (2016). Femininní a maskulinní označení: vliv na hodnocení prestiže. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17 (2), 81-92.
• Smetáčková, I., Francová, V., Raboch, J. & Ptáček, R. (2016). Lékařské vyhoření: kvalitativní studie. Československá psychologie, 60 (5), 510-524.
• Smetáčková, I. , Vozková, A. (2016). Matematická self-efficacy a její měření v průběhu základní školy. E-psychologie, 10 (1), 18-34.
• Smetáčková, I. (2016). Matematické sebehodnocení žáků a žákyň ve 4. a 8. ročníku ZŠ. Scientia in educatione, 7(1), 16-28.
• Smetáčková, I. (2016). Genderové představy a vztahy. Praha: Slon.
• Smetáčková, I. & Jahodová, D. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ. Praha: Otevřená společnost.
• Smetackova, I. (2015). Gender Stereotypes, Performance and Identification with Math. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 190, 211-219.
• Smetáčková, I. & Rubín, T. (2015). Když se dívky srovnávají s chlapci: Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol. Československá psychologie, 59 (6), 580-581
• Smetáčková, I. (2015). Kognitivní a behaviorální aspekty preference hraček z genderového hlediska. Psychológia a patopsychológia dieťata, 49 (3), 187-206.
• Smetackova, I. & Pavlik, P. (2015). Sexual Harassment in Czech education system. In. Education. Opole University Annual. Opole: University Press. 109-134.
• Smetackova, I. (2015). Roots of Math in Preschool Play Activities: Gender Still Does Matter. International Journal of Social Science and Humanity, 5 (12), 990-997.
• Smetáčková, I. (2014). Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou). Pedagogika, 44 (2), 212-225.
• Viktorová, I. & Smetáčková, I. (2014). Žákovské knížky , neviditelná samozřejmost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.