Lidé na katedře

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa : hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 514

Číslo místnosti: M409

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • 2008 – 2012 Marie Curie ITN: project PITN-215961 – ELDEL– Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích/ Enhancing Literacy development in European Languages (www.eldel.eu), koordinátorka projektu.
 • 2013- 2015:“Porozumění čtenému- typický vývoj a jeho rizika.“ Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR; členka týmu.
 • 2017 – 2019: OPVV SC2/SC5 KA6 – Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe; členka týmu Matematická gramotnost.
 • 2018 – 2021: „Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních š“ Projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky; https://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/; spoluřešitelka.

 

Publikační činnost
 • SOTÁKOVÁ Hana a Pavla PRESSLEROVÁ, 2019. Adaptační program pro děti v dětské skupině s akcentem na věková a vývojová specifika. Praha: MPSV. 978-80-7421-215-4
 • SOTÁKOVÁ, Hana. 2016. Porozumění čtenému u dětí s poruchou autistického spektra in ŠPAČKOVÁ, Klára a kol. Porozumění čtenému. IV., Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-863-9.
 • SOTÁKOVÁ, Hana. 2015. Čtení a rodičovská perspektiva in KUCHARSKÁ, Anna a kol. Porozumění čtenému. III., Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-862-2.
 • SOTÁKOVÁ, Hana. 2015. Porozumění čtenému u dětí s vysocefunkčním autismem a Aspergerovým syndromem: Přehledová studie. Speciální pedagogika. 25(4), 67-78.
 • SOTÁKOVÁ, Hana, Anna KUCHARSKÁ, Klára ŠPAČKOVÁ, Pavla PRESSLEROVÁ, Eva RICHTEROVÁ a Gabriela MÁLKOVÁ. Porozumění čtenému II. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 158 stran. ISBN 978-80-7290-727-4.
 • KUCHARSKÁ, Anna, Gabriela MÁLKOVÁ, Hana SOTÁKOVÁ, Klára ŠPAČKOVÁ, Pavla PRESSLEROVÁ a Eva RICHTEROVÁ. Porozumění čtené 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 194 stran. ISBN 978-80-7290-726-7.
 • SOTÁKOVÁ, HANA. Žák s poruchou austického spektra na základní š In Valentová a kol. Teorie a praxe školního poradenství, Praha 2013