Lidé na katedře

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa : ida.viktorova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 519

Číslo místnosti: M408

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

 • Zástupce vedoucí katedry
 • Koordinace rigorózních a státních magisterských zkoušek
 • Předseda komise pro studentské granty
 •  
 • Výzkumná témata:
 • Psaní a čtení a jeho vývoj v předškolním a mladším školním věku.
 • Komunikace rodiny a školy.
 • Profesní vývoj učitelů. Vyhoření u učitelů.
 • Sdílení profesních zkušeností. Supervize.

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • GAČR 406/06/1425 Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školní věku (2005 – 2007) – hlavní řešitel
 • GAČR 406/09/090 Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (2009 – 2011) – hlavní řešitel
 • GAČR 16-21302S Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (2015-2018) – spoluřešite
 • TAČR 2018TL01000399-S Supervize – prevence učitelského vyhoření
  • https://pages.pedf.cuni.cz/vyzkumvyhoreni/files/2021/06/TEKOS_METODIKA_final-1.pdf
 • Projekt Inovace v pedagogice – školní úspěšnost.

Publikační činnost
 • Viktorová, I. & Smetáčková, I. (2014). Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha,UK Pedagogická fakulta.
 • Viktorová, Ida. Prekoncepty psaní vlastního jména v předškolním věku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 50, 2016, č.3, s.195-221.
 • Smetackova, I., Viktorova, I., Pavlas Martanova, V., Pachova, A., Francova, V. & Stech, S. (2019). Teachers Between Job Satisfaction and Burnout Syndrome: What Makes Difference in Czech Elementary Schools. Frontiers in Psychology,10:2287. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02287
 • Smetáčková, I., Viktorová, I., Štech, S., Pavlas-Martanová, V., Páchová, A., Francová, V. & Ptáček, R. (2019). Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie63 (4), 386-401.
 • Smetackova, I., Viktorova, I., Lauermann, M. & Jones, Ch. Community Schools in Selected Eastern European and Eurasian Countries: Implementation Processes and Results. Peabody Journal of Education, 1532-7930. doi: 10.1080/0161956X.2019.1702420
 • Smetáčková, I., Viktorová, I., Pavlas Martanová, V. & Topková, P. (2018). Ředitelská vize a vztahy v učitelském sboru: srdcaři, manažeři a přežívači. Psychologie pro praxi, 53 (1), 59-75.
 • Viktorová, I. (2020). Komunikace s rodiči žáků v kontextu učitelské zátěže a vyhoření. Pedagogika, 70 (1).
 • Smetáčková, I. & Viktorová, I. (2018). Teacher burnout syndrome, coping strategies and self-efficacy. Proceedings 15th International conference Efficiency and responsibility in education, p. 336-342.