Lidé na katedře

doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.

Kontakt

Emailová adresa: vladimir.chrz@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 403 902

Číslo místnosti: M407

Konzultační hodiny: PsU AV ČR, Hybernská 8, čtvrtek 10 – 12

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • narativní psychologie
  • interpretace v kvalitativním výzkumu
  • psychosémiotický přístup v psychologii
  • zkoumání exprese a expresivity
  • psychologie umění

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

2020 – 2022

Krize, prožívání a růst ve středním věku (GAČR)

2019 – 2021

Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie (GAČR)

2017 – 2019

Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup (GAČR)

2016 – 2018

Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci (GAČR)

Publikační činnost

Dubovská, E., Chrz, V. (2020) Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: narativní charakteristiky úspěšné změny, E-psychologie. Roč. 14, č. 2, s. 52-64. ISSN 1802-8853

Janošová, P., Chrz, V., Kollerová, L., Blažková, M. (2020) Vyčleňování ve školní třídě: pohled učitelů. Československá psychologie. Roč. 64, č. 5, s. 506-520. ISSN 0009-062X

Chrz, V., Dubovská, E. Poláčková Šolcová, I. (2020) Nadir experiences and ego-integrity: types of narrative enactment. Ageing and Society. s. 1-20. ISSN 0144-686X

Dubovská, E., Chrz, V. (2019) Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie. Psychoterapie, 13(2).

Chrz, V, Čermák, I. (2019) Metaforizace jako reautorizace zkušenosti. Československá psychologie. Roč. 63, č. 6 (2019), s. 617 – 626. Impakt faktor: 0,333

Hrabec, O., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I. (2019) Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity. Československá psychologie. Roč. 63, č. 5 (2019), s. 497-509. Impakt faktor: 0,333 

Poláčková Šolcová, I, Chrz, V., Dubovská, E., Šolcová, I. (2019) Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří. Československá psychologie. Roč. 63, č. 4 (2019), s. 369-385. Impakt faktor: 0,333

Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. (2017) Narrative Inquiry. The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: SAGE Publications, (Willig, C.; Rogers, W.), s. 157-175. ISBN 978-1-4739-2521-2

Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Růžička, J. (2017) Narrative construction of resilience: stories of older Czech adults. Ageing and Society. Roč. 37, č. 9 (2017), s. 1849-1873. ISSN 0144-686X. Impakt faktor: 1.620, rok: 2017

Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P. (2016) Poetika starnutia: naratívna gerontológia a jej aplikácie v psychoterapii starších ľudí. Psychoterapie. 10, (1) s. 25-35.

Chrz, V., Dubovská, E., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Čermák, I. (2016) Resilience ve stáří: Žánry narativní konstrukce. Československá psychologie. Roč. 60, Supplement 1, s. 53-63. ISSN 0009-062X. Impakt faktor: 0,333

Lukavská, K., Hrabec, O., Chrz, V. (2016) The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players‘ Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology Behavior and Social Networking. Roč. 19, č. 4 (2016), s. 277-282. ISSN 2152-2715. Impakt faktor: 2.571, rok: 2016

Hrabec, O., Chrz, V. (2015): Flow Genres: The Varieties of Video Game Experience. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, Volume 7, Issue 1, s. 1 – 19.

Chrz, V., Slavík, J., Nohavová, A. (2015): Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv – aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia Paedagogica, 20, 3, 21 – 46.

Chrz, V., Čermák, I. (2015): Narativní komplexita. Československá psychologie, 59, 1, 1-16. IF: 0,239