Lidé na katedře

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti: 409

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

vývoje čtenářských a pistelských dovedností, souvislost rozvoje jazykových schopností a gramotnosti, diagnostika jazykových a gramotnostních schopností a dovedností, intervence v oblasti pregramotnostních dovedností

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
  • 2008 – 2012 Marie Curie ITN: project PITN-215961 – ELDEL– Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích/ Enhancing Literacy development in European Languages (www.eldel.eu), senior scientist.
  • 2010-2011: “Fonologické a syntaktické  uvědomování v předškolním věku“. Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR; hlavní řešitelka
  • 2013- 2015:“Porozumění čtenému- typický vývoj a jeho rizika.“ Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR; spoluřešitelka.
  • 2013- 2014:“Trénink fonematického povědomí a znalosti písmen- jejich vývojová souvislost a vliv na rozvoj počáteční gramotnosti.“ Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR; hlavní řešitelka.
  • 2018 – 2021: „Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol.“ Projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky; https://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/; spoluřešitelka.
  • 2018 – 2021: „A is for App“ Reading Fluency Apps for –Struggling readers in Primary schools; projekt podpořený programem Erasmus plus; https://www.aisforapp.eu/; hlavní řešitelka partnerské akademické instituce  v ČR .
  • 2019-2021: Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku“, projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky; https://www.bdtj.cuni.cz/BDTJ-1.html  ; hlavní řešitelka
Publikační činnost

Vědecké monografie

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-093-8.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & SMOLÍK, F. (2014). Diagnostika jazykových schopností. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4239-7.

SMOLÍK, F., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2014). Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4240-3.

 

Části monografických publikací

CARAVOLAS, M., Mikulajová M., Defior S., Seidlová Málková G. Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy. 2019. https://www.eldel-mabel.net/

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & CARAVOLAS, M. (2016). The development of phoneme awareness and letter-sound knowledge: A training study of Czech preschool children. In M.-F. Morin, D. Alamargot, C. Gonçalves (Eds.), Perspectives actuelles sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture [Contributions about learning to read and write]. Éditions de l’Université de Sherbrooke.(50%); http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10227/04_SILE2015_Seidlova_Malkova.pdf?sequence=3

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & KUCHARSKÁ, A. (2015). Porozumění čtenému a jeho prekurzory – dílčí studie. In A. KUCHARSKÁ, G. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, H. SOTÁKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, P. PRESSLEROVÁ, & E. RICHTEROVÁ (Eds.), Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu (pp. 127–139). Pedagogická fakulta UK v Praze.

 

Práce publikované v recenzovaných a impaktovaných odborných časopisech vydávaných v zahraničí

Caravolas M., Lervåg A., Seidlová Málková G., Hulme C., Mikulajová M. A Cross-Linguistic, Longitudinal Study of the Foundations of Decoding and Reading Comprehension Ability. Scientific Studies of Reading, 2019, vol. 23, s. 386-402. ISSN 1088-8438.

RICHTEROVÁ, E., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Specific language impairment in the long-term perspective – the importance of assessment procedures, reading skills, and communicative competence. Health Psychology Report, 3(1); (50%) https://www.termedia.pl/Specific-language-impairment-in-the-long-term-r-nperspective-the-importance-of-assessment-r-nprocedures-reading-skills-and-communicative-r-ncompetence,74,30480,0,1.html

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Spelling skills of Czech primary school children in relation to the method of literacy instruction. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 59–77. doi: https://doi.org/10.1515/jolace-2017-0004 ; https://www.degruyter.com/view/j/jolace.2017.5.issue-1/jolace-2017-0004/jolace-2017-0004.xml

CARAVOLAS, M., LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science 24(9). doi: 10.1177/0956797612473122 (http://pss.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0956797612473122.full). (IF = 5,667)

CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHOFFELOVA, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(5). doi 10.1177/0956797611434536.

HULME, C., CARAVOLAS, M., MALKOVA, G., & BRIGSTOCKE, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 97(1), B1–B11. ISSN 0010-0277. (IF = 3,708)

 

Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v ČR a SR

ŠEDINOVÁ, P., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pro-čtenářských dovedností v předškolním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1 (2). (50%). http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/22017-2/

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & STERNAL, L. (2017). Vývoj slovní zásoby bilingvního česko-německého dítěte. Listy klinické logopedie, 1(1), 25-33. (75%) http://casopis.aklcr.cz/subdom/casopis/2017/06/13/1-cislo-lkl/

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků. E-Psychologie, 10(4), 65–75.; https://e-psycholog.eu/clanek/275  

RICHTEROVÁ, E., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s vrstevníky s typickým vývojem jazykových schopností. E-psychologie, 10(4), 9–23; (50%); https://e-psycholog.eu/clanek/272