Lidé na katedře

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Kontakt

Emailová adresa dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 522

Číslo místnosti: M 410

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Akademická psychologická poradna

Výzkumné zájmy : psychologická diagnostika a poradenství, psychický vývoj zejména v adolescentním věku, náhradní  rodinná péče /aktivní práce v sekci pro NRP  ČMPS/

Mentor EuroPsy pro obory Klinická psychologie a psychologie zdraví a Pedagogická a školní psychologie

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
Publikační činnost

Trpišovská .D. ,Jeníčková, N. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Konference Aktuální situace v péči o ohrožené děti – s mezinárodním kontextem, Senát parlamentu České republiky, 21.10.2019 (ústní sdělení)

Koťa, J., Trpišovská ,D., Vacínová, M. Sociální psychologie, vybrané kapitoly. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-7452-029-7.

Vacínová, M., Trpišovská, D., Farková, M. Psychologie. Praha: UJAK, 2010. ISBN 978-80-7452-008-2.

Trpišovská, D. Psychologie osobnosti, výkladový slovník. Ústí nad Labem: PF UJEP,  

  1. ISBN 978-80-7044-928-8.

Trpišovská, D., Vacínová M. Ontogenetická psychologie. Ústí nad Labem:  PF UJEP, 2006. ISBN 80-7044-792-3.

Trpišovská, D. Vývoj osobnosti. In Vybrané psychologické aspekty terénní sociální práce.

Ústí nad Labem: UJEP,  2006.  s.27 -35.  ISBN 80-7044-769-9.

Trpišovská, D. Testová diagnostika v psychologickém poradenství. In Langová, M., Heřmanová, V., Trpišovská D. Psychologické aspekty školního poradenství. Ústí nad  Labem: UJEP,  2005. s. 22-41.  ISBN 80-7044-719-2.

Trpišovská, D. Poradenské  problémy dospívání. In Hadj-Moussová, Z. (Ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha:  PedF UK, 2005. s. 68-76. ISBN 80-7290-215-6.

Trpišovská, D.,  Pozorování.  In Hadj-Moussová, Z., Duplinský, J. (Eds.) Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha:  PedF UK, 2002. s. 8 – 13. ISBN 80-7290-101-X.

Trpišovská, D. Testové metody. In Hadj-Moussová, Z.; Duplinský J. (Eds.) Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK,  2002.  s. 29 – 55. ISBN 80-7290-101-X.

Trpišovská, D., Vacínová, M..  Základy psychologie. Ústí nad Labem: PF UJEP,  2001. ISBN 80-7044-368-5.

Trpišovská, D. a kol.  Kapitoly ze Sociální psychologie. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2000. ISBN 80-7044-304-9.

Trpišovská, D. 39 kompetencí pro Evropu. In Vědecká pojednání, Wissenschaftliche Abhandlugen, Práce naukowe,. Liberec:  Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, Technická univerzita, 2000. s. 220-229. ISBN 80-7083-394-7.

Trpišovská, D. Příspěvek k chápání kulturou  podmíněných odlišností (pětidimenzionální model pro posuzování rozdílů „národní kultury“). In Vědecká pojednání, Wissenschaftliche Abhandlugen, Práce naukowe,  Liberec: TU, 1999. s. 64 – 70. ISBN 80-7083-354-8.

Trpišovská D. Vývojová psychologie pro studenty učitelství. Ústí nad Labem: PF UJEP, 1998. ISBN 80-7044-207-7.

Trpišovská, D. a kol. Psychologická diagnostika pro učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP 1997. ISBN 80-7044-159-3.    

Trpišovská ,D. Postoje vysokoškolských studentů ke studiu a atribuční procesy. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae UJEP,  1997. ISBN 80-7044-167-4.

Trpišovská, D. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem: PF UJEP, 1996. ISBN 80- 7044-123-2.

Trpišovská, D., Homola ,M. Atribuční sklony subjektů při vysuzování     aktuálního výkonu v úkolové situaci. Olomouc: Acta Universitatis Palackinae Olomucensis, Facultas Philosofica, Psychologica 29, Varia psychologica V., 1991. s. 65-72.  ISBN 80-7067-168-8.

Homola, M.,  Trpišovská, D. Psychologie osobnosti, stručný výkladový  slovník, Olomouc: FF UP,  1992. ISBN 80-7067- 068-1.

Homola, M., Trpišovská, D. Základy obecné psychologie (pro studující andragogiky). Olomouc: FF UP, 1992. ISBN 80- 7067-101-7

Homola ,M., Trpišovská, D. Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc: FF UP, 1989. ISBN 80- 7067 – 063- 2.

Trpišovská, D. Proces přizpůsobování na podmínky vysokoškolského studia  a změny v motivaci a profesionální orientaci studentů. In  sborník  Diagnostická činnost učitele. Ústí nad Labem: PF  a  VŠP Dresden, 1989. s. 114-120.